V-a Conferinţă Internaţională de Educaţie a Adulţilor

Postat 12/06/2017 in categoria Announcements

Consortiul UNIVERSITARIA si IACEHOF – International Adult and Continuing Education

Hall of Fame

 • AO „DVV International Moldova“ Reprezentanţă în Republica Moldova

a DVV International Bonn, RFG (Asociația Germană pentru Educaţia Adulţilor) dvv-international.org.ua/moldova/

are onoarea de a Vă invita la

a V-a Conferinţă Internaţională

de Educaţie a Adulţilor

iec.psih.uaic.ro/ciea2018  

cu genericul

EDUCATIA PENTRU VALORI:

continuitate şi context

 

care îşi va desfăşura lucrările 

Iaşi, România 25-27 APRILIE 2018

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Bvd Carol I, Nr.11, 700506, Iaşi, România

Tel.: 0232 201000; Fax: 0232 201201; Web: uaic.ro

E-mail: conferintainternationala2018@gmail.com


Chişinău, Republica Moldova 27-28 APRILIE 2018

Universitatea de Stat din Moldova

Str. Alexe Mateevici 60, 2009, Chişinău, Republica Moldova

Tel.: 373 067560417; Fax: 373 22244248; Web: usm.md

E-mail: conferintainternationala2018@gmail.com

SCOP

Stimularea dezbaterilor privind:

 • educaţia pentru valori;
 • cunoaşterea experienţelor remarcabile ale istoriei şi contemporaneităţii;
 • încurajarea reflecţiilor şi afirmarea ideilor privind importanţa educaţiei pentru valori;
 • prezentarea  formelor în care organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale realizează educaţia pentru valori; identificarea unor modalităţi eficiente de optimizare şi diversificare a rolurilor asumate de şcolile de orice nivel;
 • strategii de  formare şi dezvoltare a  comunităţilor de învăţare în domeniul educaţiei continue şi a adulţilor;
 • rolul educaţiei pentru valori în contextul globalizării.

 

TEMATICI

Educaţie şi valori. Abordari istorice,

metodologice si epistemologice

 • Conceptualizare –convergenţe si polemici
 • Continuitatea educaţiei
 • Perenitatea valorii
 • Naţional şi universal în educaţie

 

Politici si strategii ale educaţiei pentru valori

 • Contributii ale universitatii
 • Valori comune universului academic
 • Rolul retelelor de educaţie continue în cultivarea valorii
 • Cercetări şi studii consacrate valorii – subiecte, metodologii si tendinţe

ICT si axiologie

 • Tehnologie şi axiologie
 • Continuitatea în ştiinţă şi tehnică
 • Efemeritatea mijloacelor
 • Valorile virtualului

Conferinţa Internaţională de Educaţie a Adulţilor este un forum al schimburilor de informaţii din domeniul ştiinţific, practic şi legislativ, prezentând rezultate ale cercetărilor din sfera educaţiei continue şi a adulţilor. 

!!! Lucrările selectate de comitetul ştiinţific vor fi incluse în volumul conferinţei ISI Proceedings

LIMBILE DE COMUNICARE

Limbile oficiale ale conferinţei sunt româna, engleza și rusa. Abstractul şi articolele vor fi redactate exclusiv în limba engleză.

 

ÎNREGISTRARE

Pentru înregistrare folosiţi: http://iec.psih.uaic.ro/ciea2018/?chapter=registerform

Templatul impus de editor poate fi descarcat de aici: iec.psih.uaic.ro/ciea2018 (înregistrare).
Evaluarile vor avea loc in urmatoarele doua saptamani dupa primirea articolului si dupa confrmarea platii.
Etapele sunt: – plata; – confirmarea platii; – trimiterea articolului final.

TAXA DE PARTICIPARE:

 • Pentru fiecare articol, taxa este de 100 Euro sau echivalentul în RON.
 • Co-autorii participanţi la manifestare achită o taxă de 50 Euro.
 • Participanţii fără lucrări plătesc o taxă de 75 Euro.
 • Pentru doctoranzi taxa este de 50 Euro.

Taxele includ mapa conferinţei, pauzele de cafea, prânzul şi recepţiile.

Detalii de plată:
Catre Universitatea AL I Cuza, Iasi
Bvd Carol I, nr.11
Cod Fiscal: 4701126

Conturi:

Cont in RON:
IBAN: RO39TREZ406504601X000730
Banca: Trezoreria Iasi, str. A.Panu nr.26
Cont in EURO:
IBAN: RO08RNCB0175011093320002
Codul SWIFT: RNCBROBU
Banca: BANCA COMERCIALA ROMANA, SUCURSALA IASI, str.PALAT nr.11

 

PARTENERI:

Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Culturii

Comitetul de organizare

PDF