Susținerea tezei de doctor în drept cu titlul: „Răspunderea penală pentru practicarea ilegală a activității de întreprinzător”

Postat 15/06/2017 in categoria Anunturi

 

Se anunță susținerea tezei de doctor în drept cu titlul:

„Răspunderea penală pentru practicarea ilegală a activității de întreprinzător

 

 

Pretendent: Băbălău Denis

Conducător ştiinţific: Ulianovschi Gheorghe, dr., conf.

Consiliul ştiinţific specializat: 30.554.01-02 din cadrul Universității de Stat din Moldova

Tema tezei: Răspunderea penală pentru practicarea ilegală a activității de întreprinzător

Specialitatea: 554.01 – Drept penal și execuțional penal

Data: 24.06.2016

Ora: 12.30

Local: MD 2009, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. A. Mateevici 60, bloc 4, sala 222

 

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:

 1. 1. Băbălău D. Obiectul juridic al infracțiunilor prevăzute la art. 241 din Codul penal: aspecte introductive. În: Revista Națională de Drept, 2016, nr. 8, p. 18-25.
 2. Băbălău D. Noțiunea „activitatea de întreprinzător” în contextul infracțiunilor prevăzute la art. 241 din Codul penal. În: Revista Națională de Drept, 2016, nr. 9, p. 42-47; nr. 10, p. 59-65.
 3. Băbălău D. Unele considerații privind obiectul infracțiunilor prevăzute la art. 241 din Codul penal. În: Revista Națională de Drept, 2016, nr. 11, p. 47-52; nr. 12, p. 44-49.
 4. Băbălău D. Practicarea ilegală a activității de întreprinzător: modalitatea normativă prevăzută la lit. a) art. 125 din Codul penal. În: Revista științifică a USM „Studia Universitatis Moldaviae”. Seria „Ştiinţe sociale”. Chişinău: CEP USM, 2016, nr. 8, p. 126-133.
 5. Băbălău D. Infracțiunile prevăzute la art. 241 din Codul penal al Republicii Moldova: momentul de consumare, urmările prejudiciabile și legătura de cauzalitate. În: Актуальные научные исследования в современном мире: XVI Международная научная конференция (26-27 августа 2016 г., Переяслав-Хмельницкий). Сборник научных трудов. Переяслав-Хмельницкий, 2016, Вып. 8, ч. 1, р. 112-125.
 6. Băbălău D. Practicarea ilegală a activității de întreprinzător: modalitățile normative prevăzute la lit. c) și d) art. 125 din Codul penal al Republicii Moldova. În: Актуальные научные исследования в современном мире: XVI Международная научная конференция (26-27 августа 2016 г., Переяслав-Хмельницкий). Сборник научных трудов. Переяслав-Хмельницкий, 2016, Вып. 8, ч. 1, р. 125-134.
 7. Băbălău D. Obiectul imaterial al infracțiunilor prevăzute la art. 241 din Codul penal. În: Integrare prin cercetare şi inovare. Conferinţă ştiinţifică națională cu participare internaţională. Rezumate ale comunicărilor. Ştiinţe juridice. Ştiinţe economice. Chişinău, 2016, p. 76-80.
 8. Băbălău D. Răspunderea penală pentru practicarea ilegală a activității de întreprinzător: Monografie. Chișinău: Tipografia Centrală, 2016.

Rezumatul tezei

 1. Problematica abordată: această lucrare este axată pe una dintre cele mai complexe şi actuale probleme ale părţii speciale a dreptului penal: răspunderea penală pentru practicarea ilegală a activității de întreprinzător.
 2. Conţinutul de bază al tezei: Capitolul 2 „Obiectul infracțiunilor de practicare ilegală a activității de întreprinzător” este dedicat analizei obiectului juridic, a obiectului imaterial și a produsului infracțiunilor prevăzute la art. 241 CP RM. Capitolul 3 „Latura obiectivă a infracțiunilor de practicare ilegală a activității de întreprinzător” este consacrat investigării faptei prejudiciabile, a urmărilor prejudiciabile și a legăturii de cauzalitate în ipoteza infracțiunilor prevăzute la art. 241 CP RM. În Capitolul 4 „Latura subiectivă și subiectul infracțiunilor de practicare ilegală a activității de întreprinzător” analiza este axată pe analiza elementelor constitutive subiective ale infracțiunilor prevăzute la art. 241 CP RM. La fel, sunt examinate agravantele infracțiunilor în cauză.
 3. Principalele rezultate obţinute: stabilirea caracteristicilor obiectului juridic și ale obiectului imaterial în cazul infracţiunilor prevăzute la art. 241 CP RM; identificarea conținutului noțiunii „activitate de întreprinzător” utilizate în art. 125 și art. 241 CP RM; relevarea formei și conținutului faptei prejudiciabile specificate la art. 241 CP RM prin prisma prevederilor de la lit. a)-d) art. 125 CP RM; profilarea particularităților ce caracterizează consumarea infracțiunilor prevăzute la art. 241 CP RM; identificarea formei și tipului vinovăției manifestate la săvârșirea infracțiunilor specificate la art. 241 CP RM; elucidarea aspectelor legate de vârsta minimă a răspunderii penale pentru faptele incriminate la art. 241 CP RM; relevarea ipotezelor în care subiectul infracțiunilor prevăzute la art. 241 CP RM are o calitate specială; stabilirea condițiilor în care devin aplicabile dispozițiile de la lit. b) și c) alin. (2) art. 241 CP RM; elucidarea criteriilor de delimitare a infracțiunilor specificate la art. 241 CP RM de infracţiunile prevăzute la art. 190, 2411, 242, 244, 2441 și altele din Codul penal; relevarea deficienţelor de ordin tehnico-legislativ ce marchează dispoziţiile art. 125 și 241 CP RM, precum și ale art. 263 din Codul contravențional, etc.