Prezentarea tezei de doctor în științe pedagogice cu titlul: „Formarea cadrelor didactice din perspectiva paradigmei educaționale centrate pe elev.” a dnei Liudmilei Lefter

Postat 16/06/2017 in categoria Anunturi

Pe data de 27 iunie 2017, ora 14:00, în sala 28, blocul I al USM (str. M. Kogălniceanu, 65) va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil 533. Pedagogie profesională (533.01 Pedagogia universitară)

în cadrul căreia

dna Liudmila LEFTER

 va prezenta spre examinare teza de doctor în științe pedagogice cu titlul:

Formarea cadrelor didactice din perspectiva paradigmei educaționale centrate pe elev.

Conducător ştiinţific – dl Vladimir GUȚU,  profesor universitar, doctor habilitat în pedagogie