DEMARAREA CONCURSULUI PENTRU DECERNAREA PREMIULUI NAŢIONAL 2017

Postat 30/06/2017 in categoria Anunturi

Comisia pentru decernarea Premiului Naţional anunţă demararea concursului pentru decernarea Premiului Naţional în scopul recunoaşterii şi încurajării activităţii de cercetare, dezvolatre ştiinţifică şi tehnologică, a performanţelor artistice şi sportive.

Premiul Naţional se acordă în domeniile:

  • ştiinţă;
  • tehnologii;
  • cultură şi artă;

Premiul Național se decernează, de regulă, unui singur candidat. În eventualitatea în care rolul decisiv în elaborarea/realizarea unei lucrări aparţine mai multor persoane, Premiul Naţional poate fi decernat colectivului de autori. În acest caz, recompensa bănească se împarte egal între laureaţii Premiului Naţional, iar diploma şi medalia sînt înmînate fiecărui laureat. Una şi aceeaşi persoană nu poate fi inclusă concomitent în componenţa mai multor colective de autori pretendenţi la Premiul Naţional.

Înaintarea candidaţilor la concursul pentru decernarea Premiului Naţional se face de către ministerele de resort, Academia de Ştiinţe a Moldovei, universităţi, uniunile de creaţie, federaţiile de sport, precum şi de către laureaţi ai Premiului Naţional şi laureaţi ai Premiului de Stat.

Scrisoarea de recomandare privind candidatul/candidaţii la concursul pentru decernarea Premiului Naţional urmează să conţină următoarele informaţii: numele şi prenumele, data şi locul naşterii, domiciliul, locul de muncă sau ocupaţia, gradul ştiinţific, titlul ştiinţifico-didactic, titlul onorific, contribuţia candidatului/candidaţilor la dezvoltarea ştiinţei/tehnologiei/culturii/artei /sportului, materializată prin elaborarea/realizarea unei lucrări, unui ciclu de lucrări sau prin performanţe la competiţiile sportive naţionale și internaţionale; date despre premii; probe ce denotă recunoaşterea realizărilor candidatului /candidaţilor.

Recomandările candidaţilor pentru concursul Premiului Naţional, cu indicarea domeniului de decernare a Premiului Naţional (ştiinţă; tehnologii; cultură şi artă; sport), precum și lucrările, materialele însoțitoare urmează să fie prezentate Comisiei până la 28 iulie 2017, ora 16.00.

La concursul pentru decernarea Premiului Naţional nu se admit persoanele care deţin Premiul Naţional sau Premiul de Stat, precum şi lucrările sau părţile acestora premiate în cadrul ediţiilor anterioare ale Premiului Naţional sau Premiului de Stat.

Dosarele candidaţilor la concursul Premiul Naţional urmează a fi prezentate la adresa: Casa Guvernului, Piaţa Marii Adunări Naţionale, nr.1. Cancelaria de Stat, biroul 647.

Materialele prezentate pentru concurs nu se restituie candidaților.