ADMITEREA din  anul 2020 la studiile superioare de doctorat la Universitatea de Stat din Moldova este organizată  în 11 Școli Doctorale, fondate de USM, și în 8 școli doctorale, create de mai multe consorții naționale, aflate actualmente sub auspiciul USM.

În rezultatul competiției proiectelor de granturi doctorale, organizată de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, sub egida USM se va desfășura concursul pentru ocuparea a 110 de locuri cu finanțare de la bugetul de stat, inclusiv, 66  la școlile doctorale ale USM și 44 – în cele ale consorțiilor naționale (Ordin nr.968 din 11 septembrie 2020  al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării cu privire la repartizarea granturilor doctorale cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2020-2021 în cadrul Universității de Stat din Moldova și Consorțiilor naționale în care USM deține calitatea de Partener administrator).

Concursul pentru studii superioare de doctorat în regim cu taxă se va organiza la programele de doctorat autorizate de ANACEC.

IMPORTANT: Admiterea la studiile superioare de doctorat în cadrul școlilor doctorale de la USM este organizată de Consiliul Științific al USM în conformitate cu Metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere la studiile superioare de doctorat în cadrul Universității de Stat din Moldova, anul de studii 2020/2021 aprobată pe 18 martie 2020. ÎNSCRIEREA candidaților la doctorat se va desfășura la Biroul Studii Doctorale al USM în perioada 1 – 13 octombrie 2020 pe adresa: Universitatea de Stat din Moldova (USM), str. A.Mateevici 60, Chişinău, bloc 4, biroul 128. Informaţii la tel. 067560416 sau pe usm.md/?page_id=648

IMPORTANT: În anul academic 2020-2021 admiterea la studiile superioare de doctorat în cadrul școlilor doctorale, create de consorțiile naționale, va fi administrată de către Consiliul Științific al Consorțiilor sub egida USM.  Selectarea granturilor pentru concursul de admitere se va face de către Consiliile Școlilor doctorale ale consorțiilor și se va aproba  de Consiliul Știintific al consorțiilor, în conformitate cu Regulamentului instituțional de organizare și  desfășurare a admiterii la studii superioare de doctorat, ciclul III și Metodologia instituțională  de desfășurare a competiției proiectelor științifice și de repartizare a granturilor doctorale de la bugetul de stat în cadrul consorțiilor academic universitare.  Depunerea dosarelor la concursul de admitere la studiile superioare de doctorat în cadrul școlilor doctorale, create de consorțiile naționale,  se va desfășura on-line la adresa: doctorat.consortii20@gmail.com,  în incinta Universității de Stat „D.Cantemir” (str. Academiei 3/2, birou 15). Pentru mai multe informații: tel. 069236766 sau  edu.asm.md/md

ÎNSCRIEREA candidaților la doctorat se va desfășura în perioada 1 – 13 octombrie 2020.

Probele de admitere  vor avea loc în perioada 15-22 octombrie 2020.

Perioada de contestare este 23-24 octombrie 2020.

Afișarea rezultatelor finale de admitere și semnarea contractelor de studii de doctorat vor avea loc în perioada 27-28 octombrie 2020.

Studiile încep la 1 noiembrie 2020.