Colocviul Internațional de Antropologie, ediția a II-a : PLURALISMUL CULTURAL ÎN LUMEA POST- MODERNĂ: SFERA PUBLICĂ, RELIGIE, ETICĂ SOCIALĂ

Postat 7/07/2017 in categoria Anunturi

INVITAȚIE 

Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Istorie și Filosofie, Departamentul Filosofie și Antropologie, Centrul de cercetări calitative în Antropologie

Vă invită să participați la

Colocviul Internațional de Antropologie, ediția a II-a

intitulată:

 

PLURALISMUL CULTURAL ÎN LUMEA POST- MODERNĂ:  SFERA PUBLICĂ, RELIGIE, ETICĂ SOCIALĂ

 

Colocviul va avea loc în data de 5-6 octombrie, 2017, ora 9:30, în sala 222, corp IV, strada Alexei Mateevici 60, Chișinău, Republica Moldova.

OBIECTIVELE COLOCVIULUI: 

 • creșterea vizibilității cercetărilor din domeniul antropologiei;
 • antrenarea comunității științifice în elaborarea și prezentarea de comunicări inovatoare, crearea unui cadru adecvat de expunere a rezultatelor științifice;
 • determinarea cadrului teoretic prielnic pentru o analiză complexă a aparatului metodologic utilizat în domeniul științelor socio-umane;
 • prezentarea publicului din Republica Moldova dar și de peste hotare a celor mai noi tendințe în domeniul cercetării umaniste;
 • sprijinirea schimbului de experiență între cercetători și diseminarea rezultatelor cercetărilor la nivelul întregii societăți.

 

Manifestarea se adresează cadrelor didactice și de cercetare din mediul universitar și academic, doctoranzilor și tuturor celor interesați de antropologie și de domeniul sociocultural. Scopul întrunirii se concentrează pe dezbateri generate de investigațiile din domeniul vast al antropologiei. Colocviul va reuni specialiști din domeniul antropologiei, dar și persoane pasionate de antropologie, pentru a-și împărtăși experiențele cât și rezultatele cercetărilor personale, cu scopul dezvoltării profesionale și al cooperării inter și intrauniversitare.

 

Lucrările vor fi publicate într-un volum colectiv, cu recunoaștere academică. Sunt oferite diplome nominale de participare.

TAXA PENTRU PARTICIPARE: 250 lei (MD)

 

TERMENE LIMITĂ:

15 septembrie 2017 – trimiterea titlurilor comunicării și a rezumatelor în limba română și limba engleză (până la 250 cuvinte și 5 cuvinte-cheie).

20 septembrie 2017 – Confirmarea acceptării lucrărilor.

5 octombrie – trimiterea lucrărilor in extenso (între 7-10 pagini, font Times New Roman, corp 12, rânduri 1,5).

 

Formularul de participare va fi expediat în formă electronică la adresa de e-mail: usm_filozofie@yahoo.com

Link pentru formular: https://colocviulinternationalantropologic.files.wordpress.com/2017/05/formularul-de-participare2.docx

Participanții sunt rugați să respecte datele limită pentru trimiterea materialelor.

 

Pagina web a manifestării științifice:

https://colocviulinternationalantropologic.wordpress.com/ 

Înregistrarea participanților se face completând Fișa de înscriere.

 

CONTACT:

Eudochia Saharneanu, dr. hab., prof. univ, Director de proiect

Departamentul Filosofie și Antropologie

Facultatea de Istorie și Filosofie

Universitatea de Stat din Moldova

e-mail: saharneanu.eudochia@gmail.com

e-mail departament: usm_filozofie@yahoo.com

Chișinău, Republica Moldova

Telefon: (+373) 67 56 00 53

 

COMITETUL DE ORGANIZARE:

 • Eudochia Saharneanu, dr. hab., prof. univ., Departamentul Filosofie şi Antropologie, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea de Stat din Moldova.
 • Dumitru Dodul,, conf., Departamentul Filosofie și Antropologie, Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea de Stat din Moldova
 • Tatiana Mărgărint, lector, Departamentul Filosofie şi Antropologie, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea de Stat din Moldova.
 • Alexandru Lupușor, univ., Departamentul Filosofie și Antropologie, Universitatea de Stat din Moldova.
 • Sorin Scutelnic, univ., Departamentul Filosofie și Antropologie, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea de Stat din Moldova; doctorand, Academia de Științe a Moldovei.
 • Vera Erhan, șef Direcție analiză, monitorizare și evaluare a politicilor, Ministerul Culturii al Republicii Moldova; doctorand, Departamentul Filosofie și Antropologie, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea de Stat din Moldova.
 • Victoria Vrabie, doctorand, Departamentul Filosofie și Antropologie, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea de Stat din Moldova.
 • Dina Țărnă, doctorand, Departamentul Filosofie și Antropologie, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea de Stat din Moldova.

 

COMITETUL ȘTIINȚIFIC:

 • Eudochia Saharneanu, hab., prof. univ., Departamentul Filosofie şi Antropologie, Facultatea Istorie şi Filosofie, Universitatea de Stat din Moldova.
 • Eugenia Bogatu, , conf. univ., Departamentul Filosofie şi Antropologie, Facultatea Istorie şi Filosofie, Universitatea de Stat din Moldova.
 • Andrei Dumbrăveanu, hab., conf. univ., Departamentul Radio și Televiziune, Facultatea de Jurnalism și Științe ale comunicării, Universitatea de Stat din Moldova.
 • Vintilă Mihăilescu,, prof. univ., Departamentul de Sociologie, Școala Națională de studii politice și administrative, România.
 • Robert Deliege,, Universitatea Catolică din Louvain, Belgia.
 • Nicu Gavriluță,, prof. univ., Facultatea de Filosofie și Științe social-politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, România.
 • Anne – Marie Vuillemenot,, prof., Universitatea Catolică din Louvain, Laboratorul de Antropologie Prospectivă, Belgia.
 • Maria Doibani, în sociologie, Laboratorul de schimburi sociale și politice, Universitatea Paris 7

Denis – Diderot, Franța.

 • Lilian Ciachir,, Catedra UNESCO pentru schimburi Interculturale și Interreligioase, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București, România.
 • Vitalie Ojovanu, hab., prof. univ., Catedra Filosofie și Bioetică, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova.
 • Ana Pascaru, hab., conf. cercet., Sectorul Filosofie, Institutul de Istorie, Academia de Științe a Moldovei.

1

2

3

4

5

6

7

 

EDIȚIA I-a 

22-23 septembrie 2016