DIPLOME DUBLE PENTRU PROGRAMUL DE MASTER: MANAGEMENT ŞI MARKETING HOTELIER ŞI TURISM – UN ATU PE PIAŢA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR

Postat 14/07/2017 in categoria Noutati

La sfârşitul lunii mai 2017, Facultatea Ştiinţe Economice (FŞE) a Universităţii de Stat din Moldova (USM) a finalizat cu succes proiectul TEMPUS LMPH « Licence Masters professionnels en management des activités hôtelières pour le développement de l’industrie touristique en Géorgie, Azerbaïdjan et Moldavie № 544191 TEMPUS 1-2013-1-PT JPC ». Activităţile desfăşurate pe perioada implementării proiectului au urmărit cu tenacitate realizarea scopului fundamental al acestuia: perenitatea rezultatelor obţinute. După cum s-a relatat şi în alte materiale publicate pe parcurs, printre rezultatele impozante ale proiectului LMPH, menţionăm crearea şi lansarea unui nou program de master „Management şi Marketing Hotelier şi Turism” cu dezvoltarea posibilităţii de obţinere a diplomelor duble. Astăzi, odată cu încheierea proiectului, Facultatea Ştiinţe Economice are la bilanţ prima promoţie – primii 32 de absolvenţi ai noului program de master, lansat acum 2 ani, în cadrul admiterii 2015. Acordul de colaborare pe programul universitar „Management şi Marketing Hotelier şi Turism” în vederea obţinerii diplomelor duble, semnat pe 07 februarie 2017, între USM şi Universitatea din Girona (UdG), Spania (instituţie expert pentru Republica Moldova în cadrul proiectului) este în plină dezvoltare. În aceeaşi perioadă, în baza unui alt acord semnat între părţi: „Acordul de colaborate pe programul Erasmus+”, s-au oferit celor mai activi masteranzi burse de mobilitate academică. În acest context, avem să menţionăm că 2 dintre masteranzii absolvenţi ai programului, Cojocaru Nicolae şi Seriojecichin Ecaterina, au avut oportunitatea de a beneficia de avantajele Acordurilor semnate. Aceştia, şi-au integrat studiile de master, pe parcursul unui semestru al anului universitar 2016-2017, cu o experienţă semnificativă la Facultatea de Turism (FT) a Universităţii din Girona, constituindu-şi la finalul studiilor un profil cu adevărat internaţional. Conform cerinţelor prestabilite, după încheierea mobilităţii academice, masteranzii au avut să finalizeze semestrul IV de studii cu susţinerea publică a tezelor de master (elaborate în această perioadă şi coordonate de doi tutori), în cadrul unei videoconferinţe organizate în Centrul de Excelenţă Turism şi Activitate Hotelieră al Facultăţii Ştiinţe Economice. Astfel, lucrările de cercetare prezentate şi susţinute public în limba engleză, au fost evaluate de două comisii de susţinere a tezelor de master: Comisia FŞE a USM, compusă din preşedintele comisiei Nanu Veaceslav, Manager Hotelul Dacia, Chişinău şi trei membri-profesori ai Departamentului “Economie, Marketing şi Turism”, şi Comisia FT a UdG, reprezentată de decanul facultăţii Dr. Joaquim Majó Fernández şi de responsabilul pentru programul de master de la facultate Dr. Lluis Coromina Soler. Prin urmare, în baza prevederilor Acordului (sus-menţionat) de colaborare în vederea obţinerii diplomelor duble, masteranzii participanţi la această activitate urmează să devină deţinătorii a două diplome de master. Acest eveniment a avut loc în premieră la Facultatea Ştiinţe Economice, dar cu certitudine putem afirma că această formulă de formare integrată va fi dezvoltată în continuare în cadrul facultăţii cu mult succes, urmând să devină un atu pe piaţa învăţământului superior.

Dr. conf. univ. Lucia Castraveţ

Prodecan FŞE, USM, Coordonator tehnic regional al proiectului LMPH

1 (2) 1 (1)   1 (3)   1 (5)   1 (6)   1 (4)