În cadrul programului Erasmus+ ICM și în baza Acordului inter-instituțional semnat între părți, EBERSWALDE UNIVERSITY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT, GERMANY, oferă, pentru semestrul II(de primăvară) al anului academic 2020-2021,mobilități academicepentru studenții USM, la următoarele programe internaționale:

BA International Forest Ecosystem Management (English B2 or German B2)

BA Landschaftsnutzung und Naturschutz (German C1)

BA Forstwirtschaft (German C1)

MA Regionalentwicklung und Naturschutz (German C1)

MA Sustainable Tourism Management (English B2 or German C1)

M.Sc. Forestry System Transformation (English B2)

M.Sc. Biosphere Reserves Management (English B2)

Detaliile despre această ofertă pot fi consultate aici.

Data limită de depunere a dosarelor de selecție este – 15 Octombrie 2020

Atenție la procedura de depunere a dosarului:

  1. Documentele componente Dosarului de selecție (DS), (perfectate în limba engleză) urmează să fie datate, semnate și scanate în format PDF.
  2. DS electronic (în format ne-arhivat) se va expedia la adresa electronică erasmus.application@outlook.com(adresă predestinată doar depunerii DS).
  3. În « Denumirea mesajului » se va indica: Numele, Prenumele candidatului + Facultatea de origine + Oferta de bursă pentru care se depune DS (Universitatea gazdă).
  4. DS în format hârtie se va depune la responsabilul de mobilități academice al facultății.

Departament pentru Relații Internaționale, USM