Aviz 

Şcoala doctorală Științe Biologice anunţă susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul:  Starea actuală şi importanţa fluturilor din familia Noctuidae (Lepidoptera) în ecosistemele naturale şi antropizate din Republica Moldova elaborate de studenta doctorandă Țugulea Cristina.

Program de doctorat – 165.04 Entomologie.

Domeniul științific: 1. Științe ale naturii.

Conducător de doctorat:  dr. hab. în biologie, prof. cerc. Derjanschi Valeriu

Data: 30 octombrie 2020, ora 13.00

Localul: str. Academiei, 3/2, campusul studențesc, blocul A, sala 18

Comisia de doctorat:

VOLOȘCIUC Leonid, doctor habilitat în științe biologice, profesor cercetător, USDC – președinte

CALESTRU Livia, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător – referent

NASTAS Tudor, doctor habilitat în științe biologice, conferențiar cercetător – referent

MANIC Gheorghe, doctor habilitat în științe biologice, conferențiar cercetător – referent DERJANSCHI Valeriu, doctor habilitat în științe biologice, profesor cercetător – membru

Teza de doctor poate fi consultată la Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Biblioteca ştiinţifică ,,Andrei Lupan”, Biblioteca USM și  pe pagina web a ANACEC (www.cnaa.md) și pe pagina web a USDC www.usdc.md

Avizele / comentariile asupra tezei înaintate spre susținere pot fi expediate la adresa electronic a Școlii doctorale Științe biologice: sd_sb@usdc.md