Onorată Universitate!Distinşi colegi! Dragi tineri studioşi! 

Cea de-a 74-a aniversare a Universităţii de Stat din Moldova din ziua fondării este un fericit prilej de a rosti  cu reciprocitate şi deosebită mândrie tradiţionalul: „LA MULŢI ANI, ALMA MATER!”

         Parte a prestigioasei noastre instituţii de învăţământ rămân valoroasele cadre didactice, profesori şi conferenţiari universitar, doctori în ştiinţe, care, de-a lungul anilor, au pregătit specialişi de calificare în toate domeniile economiei naţionale, mulţi dintre absolvenţii USM devenind recunoscuţi pe întreg globul pământesc.

Universitatea de Stat din Moldova, instituţie de învăţământ superior atractivă pentru sute şi mii de absolvenţi ai învăţământului liceal care au ales să-şi facă studiile aici, încorporează, în istoria sa, o pagină specială – tineretul studios– studenţi înmatriculaţi la cele 3 cicluri universitare care au demonstrat mereu capacităţi excepţionale în obţinerea studiilor de calitate în domeniul selectat şi devenind posesori ai titlului merituos:  studenţi performanţi. Aşadar, împreună suntem o continuă prelegere audiată, studiată reciproc, fapt ce ne face să ne simţim tot unitar, cu responsabilităţi deopotrivă şi drepturi depline de a persevera.

Dragi universitari! Şi în această zi de toamnă, când ni se oferă posibilitatea deosebită de a face nişte bilanţuri în ziua fondării Universităţii,  vă dorim ani mulţi, frumos caligrafiaţi în istoria USM, sănătate, concentare maximă la valorificarea potenţialului intelectual şi a cunoştinţelor, a traseului academic, susţinând cu brio, împreună, continuul examenul în faţa timpului la capitolul păstrarea prestigiului şi a imaginii  UNIVERSITĂŢII DE STAT DIN MOLDOVA, totodată păstrând astfel şi prestigiul, onoarea de a ne simţi membri ai acestei citadele a învăţământului naţional.

LA MULŢI ANI, DRAGI, STIMAŢI UNIVERSITARI!

Preşedintele Senatului USM,

prorector Otilia Dandara,

profesor universitar, doctor habilitat