ANUNŢ

Şcoala doctorală științe biologice anunţă susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul:   Particularităţile restabilirii ecosistemului petrofit (pe exemplul carierei ,,Lafarge Ciment’’(Moldova) S.A)  elaborată de studenta–doctorandă  CERTAN Corina.

Program de doctorat: 166.01 Ecologie.

Domeniul științific: 1. Științe ale naturii.

Conducător de doctorat:  Bulimaga Constantin, dr. hab. în biologie, conf. cerc.

Data: 06 noiembrie 2020,

Ora: 14.00

Localul: str. Academiei, 3/2, Campusul studențesc, bloc A, sala 18

Comisia de doctorat:

CRIVOI Aurelia, doctor habilitat, profesor universitar – președinte

CUZA Petru, doctor habilitat, profesor universitar – referent

POSTOLACHE Gheorghe, doctor habilitat, profesor universitar – referent

NAGACEVSCHI Tatiana, doctor, conferențiar universitar – referent

BULIMAGA Constantin, doctor habilitat, conferențiar cercetător – membru

Teza de doctorat poate fi consultată la Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Biblioteca ştiinţifică ,,Andrei Lupan”, Biblioteca USM, pe pagina web a ANACEC (www.cnaa.md) și pe pagina web a USDC www.usdc.md

Avizele / comentariile asupra tezei înaintate spre susținere pot fi expediate la adresa electronic a Școlii doctorale Științe biologice: sd_sb@usdc.md