Se anunță susținerea susținerea publică a tezei de doctor în psihologie generală

Candidat: ȘAITAN Viorica

Conducător științific: Natalia Cojocaru, doctor în psihologie, conferenția universitar

Tema tezei: Dimensiuni cognitive, afective și comportamentale în manifestarea conflictului muncă-familie.

Specialitatea: 511.01 – Psihologie generală

Data: 16 octombrie 2020

Ora: 14.00

Local: sala 507, Blocul III al USM

Consiliul științific specializat D 511.01-33

  1. PLATON Carolina, Președinte, doctor habilitat în pedagogie, doctor în psihologie, profesor universitar
  2. TOLSTAIA Svetlana, Secretar științific, doctor în psihologie, conferențiar universitar
  3. RACU Jana, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar
  4. BUCUN Nicolae, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar
  5. POTÂNG Angela, doctor în psihologie, conferențiar universitar
  6. PALADI Oxana, doctor în psihologie, conferențiar universitar

Referenți oficiali:

  1. BOLBOCEANU Aglaida, doctor habilitat în psihologie, profesor cercetător, Institutul de Științe ale Educației
  2. GONȚA Victoria, doctor în psihologie, conferențiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”

Teza de doctorat online poate fi consultată la adresa http://www.cnaa.md/thesis/55994/ și în varianta tipărită la Biblioteca USM

Pentru a participa la videoconferința de susținere publică a tezei se va folosi linkul

https://us02web.zoom.us/j/84003671984?pwd=ZTBFc0VZYkQ4QW9YWEozSGk3MllCQT09

Identificarea conferinței: 840 0367 1984

Codul de acces: 177999

Pentru a urmari ședința de susținere publică a tezei online se va folosi linkul https://www.youtube.com/watch?v=yA6ITaXbBpI