AVIZ

Şcoala doctorală Științe Biologice anunţă susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul:  Dezvoltarea și multiplicarea microclonală a specie Lycium barbarum l. (Goji) elaborată de studenta– doctorandă  TABĂRA (GORCEAG) Maria.

Program de doctorat: 164.01 Botanica.

Domeniul științific: 1. Științe ale naturii.

Conducător de doctorat: Ciorchină Nina, doctor în biologie, conferențiar cercetător.

 Data: 05 noiembrie 2020

Ora: 14.00

Localul: str. Academiei, 3/2, Campusul studențesc, bloc A, sala 18

Comisia de doctorat:

CALALB Tatiana, doctor habilitat, conferențiar universitar – președinte

COMANICI Ion, doctor habilitat, profesor universitar – referent

PÎNTEA Maria, doctor habilitat, conferențiar universitar – referent

LEȘANU Mihai, doctor, conferențiar universitar – referent

CIORCHINĂ Nuna, doctor, conferențiar cercetător – membru

Teza de doctor poate fi consultată la Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Biblioteca ştiinţifică ,,Andrei Lupan”, Biblioteca USM, pe pagina web a ANACEC (www.cnaa.md) și pe pagina web a USDC www.usdc.md

Avizele / comentariile asupra tezei înaintate spre susținere pot fi expediate la adresa electronic a Școlii doctorale Științe biologice: sd_sb@usdc.md