Școala Doctorală de Științe Juridice a Universității de Stat din Moldova anunță susținerea publică a tezei de doctor în drept cu tema: Răspunderea penală pentru manipularea unui eveniment și pariurile aranjate.

Candidat:  RENIȚĂ Gheorghe

Conducătorul de doctorat:­­­­­­­­­­­  Vitalie STATI, doctor în drept, conferențiar universitar

Specialitatea: 554.01 – Drept penal și execuţional penal.

Data: 31 octombrie 2020

Ora: 10:00

Local: MD-2009, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. M. Kogălniceanu, nr.67, bloc.2, aud.119, Universitatea de Stat din Moldova.

Comisia de doctorat:

Președintele Comisiei:           BRÎNZA Sergiu, doctor habilitat în drept, profesor universitar

Conducătorul de doctorat:                 STATI Vitalie, doctor în drept, conferențiar universitar

Referenți oficiali:                    EȘANU Adriana, doctor în drept, conferențiar universitar

CUȘNIR Valeriu, doctor habilitat în drept, profesor universitar

BERLIBA Viorel, doctor habilitat în drept, conferențiar universitar

Secretarul Comisiei:              COPEȚCHI Stanislav, doctor în drept, conferențiar universitar

Teza de doctorat poate fi consultată la: 

  • Biblioteca Universității de Stat din Moldova (bit.ly/3nGzprN);
  • Biblioteca Națională a Republicii Moldova;
  • Pagina web a Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova (bit.ly/30UHfEk);
  • Pagina web a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (bit.ly/3nKofCC).

Avizele/comentariile la teza de doctorat înaintată spre susținere pot fi remise la adresa de e-mail a Școlii Doctorale de Științe Juridice a USM: doctorat_drept@yahoo.com.