Universitatea de Stat din Moldova anunță concurs suplimentar la locurile vacante pentru studiile de doctorat în anul universitar 2020/2021, în limita proiectelor validate de MECC,

după cum urmează:

ȘCOLILE DOCTORALE ALE USM (Dosarele vor fi depuse  pe adresa: Universitatea de Stat din Moldova (USM), str. A.Mateevici 60, Chişinău, bloc 4, biroul 128. Informaţii la tel. 067560416 sau pe www.usm.md.)
Școala doctorală Specialitatea Program de doctorat Nr de locuri Forma studiilor
Matematică și Știința Informației 111.01 Analiză matematică 1 zi
Științe Fizice și Inginerești 134.01 Fizica şi tehnologia materialelor 1 fr
Istorie,  Arheologie și Filosofie 631.01 Filosofie istorică

632.02 Ontologie şi gnoseologie

2

 

2

Fr

 

fr

Studii Lingvistice și Literare 621.02 Gramatică 3 fr
 

ȘCOLILE DOCTORALE ALE CONSORȚIILOR NAȚIONALE, ADMINISTRATE DE USM (Depunerea dosarelor la concursul de admitere se va desfășura on-line la adresa: doctorat.consortii20@gmail.com,  precum si pe adresa: str. Academiei 3/2, birou 15. Pentru mai multe informații: tel. 069236766 sau  http://edu.asm.md/md )

 

 

ȘD Științe Fizice

133.04.

Fizica stării solide

1

 

f/r

 

131.01. Fizică matematică 1 f/r
ȘD Științe Geonomice 166.02. Protecția mediului ambiant și folosirea resurselor naturale 2 f/r
ȘD Științe Umaniste 621.04. Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie 1

 

 

 

f/r
612.01. Etnologie 1 f/r
611.02. Istoria românilor (pe perioade) 1 f/r
ȘD științe juridice, politice si sociologice 553.02. Dreptul afacerilor 1 f/r
ȘD științe biologice 166.0. Ecologie 1 f/r
165.02. Zoologie 1 f/r

Concursul suplimentar va avea loc în perioada 16 – 23 octombrie 2020.

În perioada menționată va continua  deasemenea depunerea dosarelor la studiile de doctorat în bază de taxă.

Probele de admitere, inclusiv testul de cunoaștere a unei limbi străine, vor avea loc în perioada 26-28 octombrie 2020.

Afișarea rezultatelor finale de admitere și semnarea contractelor de studii de doctorat vor avea loc în perioada 30 octombrie 2020. Studiile încep la 1 noiembrie 2020.