Mult stimate Domnule Rector Gheorghe Ciocanu!

Postat 22/01/2018 in categoria News

Erector

La o vârstă a realizărilor remarcabile pe dimensiunea multiaspectuală a învăţământului superior din R.M, comunitatea academică a Universităţii de Stat din Moldova înalt apreciază vasta dumneavoastră activitate şi calităţile deosebite care V-au marcat în toţi aceşti ani în ipostazele onorabile de:

  • profesor-manager al schimbării, adept al performanţei şi excelenţei prin care „omul este valoare”;
  • manager fidel triunghiului cunoaşterii – educaţia, cercetarea şi inovarea;
  • manager al modernizării şi utilizării eficiente a infrastructurii universitare;
  • promotor al tineretului studios;
  • furnizor de idei şi de căi de materializare a acestora.

Constatăm, cu o deosebită mândrie, stimate Domnule Rector, că un imperativ al vieţii Dumneavoastră a fost şi rămâne permanentul dialog cu sinele şi cu Măria sa Timpul prin care se reflectă TEORIA INELELOR ŞI MODULELOR – domeniul Dumneavoastră de cercetare – teorie prin a cărei intermediu aţi estimat valoarea absolută a numărului real de strategii în determinarea continuă a evoluţiei comunităţii universitare. Această formulă, stimate Domnule Profesor, vă defineşte postura de excelent strateg, care susţine continuu noutatea de perspectivă, menţine tot ce este bun şi util, selectează tot ce ţine de excelenţă.

Stimate Domnule Rector Gheorghe Ciocanu! Cu prilejul zilei de naştere, Vă dorim multă sănătate, mulţi ani, pace în suflet, bucurii împlinite şi realizarea cu pasiune a tuturor obiectivelor care determină durabilitatea Universităţii de Stat din Moldova.

Cu profund respect,

Comunitatea Academică a USM