Interviu cu dna Otilia Dandara, prorector pentru activitatea didactică a USM, profesor universitar, doctor habilitat.

Dna Otilia Dandara, prorector pentru activitatea didactică la USM, profesor universitar, doctor habilitat i-a vorbit corespondentului SIRP despre avantajele și perspectivele fuziunii (prin absorbție) a Universității de Stat „Dimitrie Cantemir” (USDC) cu Universitatea de Stat din Moldova, despre deciziile finale asupra căreia au fost luate la ședința Senatului USM din 20 octombrie 2020.

̶ Care sunt rezultatele fuziunii?

̶  În primul rând, familia primei universități din țară s-a mărit, iar odată ce a devenit mai mare au crescut și resursele atât în ce privește personalul, studenții, cât și baza materială. Bineînțeles, acest lucru permite mediului universitar să-și concentreze eforturile pe domenii promițătoare de dezvoltare în domeniul programelor educaționale și al activităților științifice.

Astfel, ca rezultat al fuziunii, structura Universității de Stat din Moldova a fost modificată prin integrarea în cadrul ICI a două laboratoare științifice (Științe umaniste și Genetică funcțională). Au fost angajate prin transfer 250 de persoane, inclusiv:

  • 11 cadre didactice;
  • 24 persoane – personal administrativ și auxiliar;
  • 60 persoane – implicate în proiecte de cercetare;
  • 16 directori de școli doctorale;
  • 118 conducători de doctorat.

Au fost înmatriculați:

  • 46 studenți, ciclul I, Universitatea de Stat „D. Cantemir”;
  • 41 studenţi, ciclul II, Universitatea de Stat „D. Cantemir”;
  • 189 studenţi, ciclul III, Universitatea de Stat „D. Cantemir”;
  • total – 204 bugetari, Universitatea de Stat „D. Cantemir”
  • 55 studenţi, ciclul I, IRIM.

În patrimoniul Universităţii de Stat din Moldova a fost integrat un bloc de studii, o sală de sport și două cămine.

În al doilea rând, ca urmare a unificării universităților cu profiluri similare va fi posibilă completarea și extinderea domeniilor de activitate științifică, crearea de noi programe educaționale etc. Iar din moment ce în prezent, inclusiv și din cauza pandemiei, programele educaționale ating un nou nivel, sperăm colaborarea tuturor facultăților și departamentelor cu cele ale tehnologiilor informaționale să fie una productivă, schimbând substanțial posibilitățile de expunere a cursurilor, de desfășurare a seminarelor și laboratoarelor.

În al treilea rând, este clar de ce această fuziune a fost necesară – pentru a ține pasul cu evoluțiile actuale ale educației, pentru fortificarea potențialului învățământului superior din țară, dar și pentru vizibilitate internațională.

̶  Cât a durat procesul de fuziune prin absorbție de către USM a USDC?

̶  Procesul de fuziune prin absorbție de către USM a USDC a durat începând cu luna august 2020 până în octombrie 2020. Considerăm fuziunea prin absorbție ca fiind o altă filă în istoria universității. Desigur, procesul de fuzionare nu ar fi fost posibil fără deschiderea și implicarea managerilor și personalului/angajaților ambelor universități. Am depus eforturi maxime, și cei de la USM, și cei de la USDC, desfășurând o muncă dificilă și minuțioasă, dar am reușit – am creat un colectiv unic și consolidat.

̶Extinderea USM influențează și popularitatea acesteia în rândul angajatorilor?

̶ Bineînțeles, deoarece instruirea unei game largi de specialiști are loc la USM. Partenerii noștri tradiționali – angajatori, întreprinderi și organizații, – sunt interesați de noi programe educaționale profesionale, în special, de acelea care presupun și instruire în domeniul IT. Fuziunea universităților ne permite să creăm programe la cerere pentru specialitățile solicitate din câmpul muncii, iar colaborarea strânsă cu MECC ne va permite realizarea planurilor ambițioase de viitor.

̶ Ce a însemnat pentru USM fuziunea?

– Este unul dintre acele cazuri rarisime când fuziunea între universități aduce beneficii egale ambelor părți implicate. Urmează a fi menținute și dezvoltate parteneriatele cu instituțiile academice și centrele universitare din țară pe segmentul studiilor de doctorat, fiind încheiate în acest scop acorduri de colaborare. Totodată, este foarte importantă valorificarea programelor autorizate şi acreditate în cadrul Universităţii de Stat „D. Cantemir” şi a potențialului uman integrat, dar și a patrimoniului USDC (săli de studii; săli de calculatoare, de conferințe, utilaje din laboratoarele științifice, sală de sport, cămine etc.)

̶  Care sunt avantajele unei universități extinse?

̶  În acest sens, o universitate mai mare oferă mai multe oportunități atât pentru studenții săi, cât și pentru cei interesați de studii, de predare. Cea din urmă circumstanță permite atragerea unor solicitanți, abiturienți talentați, orientați profesional. Acest lucru este deosebit de actual, mai ales în situația demografică de astăzi, cu deficit de abiturienți.

̶  USM este poziționată ca prima universitate din RM. Ce înseamnă acest lucru? Acum este și prima universitate care a fuzionat? Au fost atinse obiectivele trasate de MECC?

-Universitatea de Stat din Moldova este una dintre cele mai bune instituţii de învăţământ superior din Republica Moldova, fiind lider în topul universităților din țară. Potrivit clasamentului internaţional Ranking Web of Universities (Webometrics), USM se situează pe locul 221 în Europa Centrală şi de Est, pe locul 1007 – în Europa şi pe locul 3148 în lume.

Acum, USM este și prima universitate dintre instituțiile superioare de învățământ care a realizat cu succes fuzionarea cu USDC. Considerăm că USM a atins obiectivele trasate de MECC în vederea consolidării învățământului superior din țară, eficientizând cheltuielile prin reducerea costurilor la unificarea unor servicii. Mai mult, o serie de resurse vor putea fi folosite în comun: biblioteci, cămine, cantine, săli de curs, laboratoare etc.

Ne propunem în continuare să ne menținem pe prima poziție în ierarhiile universitare din țară şi să luptăm pentru obţinerea unui loc merituos în topurile internaţionale. Salutăm în familia USM-ului renăscut după fuzionare noi forțe benefice care să ne propulseze spre un viitor prosper.

N. B.  Interviul a avut loc în data de 20.10.2020, după Ședința Senatului USM.

Interviu realizat de Viorica Pistrui, specialist superior, Serviciul Imagine și Relații Publice al USM