Susţinerea tezei de doctor în științe tehnice cu titlul „Evaluarea calității percepute a imaginii pentru smartfonuri cu camera foto încorporată”

Postat 25/01/2018 in categoria Anunturi
Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe tehnice cu titlul
„Evaluarea calității percepute a imaginii pentru smartfonuri cu camera foto încorporată” 
Pretendent: Zorea Pinchas
Conducători ştiinţifici: Bragaru Tudor, doctor în economie, conferențiar universitar; Paladi Florentin, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar
Consiliul ştiinţific specializat: D 30.232.02-01 din cadrul Universității de Stat din Moldova
Tema tezei: Evaluarea calității percepute a imaginii pentru smartfonuri cu camera foto încorporată
Specialitatea: 232.02 – Tehnologii, produse și sisteme informaționale
Data: 14 februarie 2018
Ora: 13:30
Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei
  1. Zorea P., Paladi F., Bragaru T. Image quality improvement based on the prediction theory. In: Proceedings of ITSN-2017 International Conference on Information Technologies, Systems and Networks 2017, Chisinau, Republic of Moldova, 17-18 Oct. 2017. Edited by Veacheslav Perju. Chisinau: ULIM, 2017, pp.325-337. ISBN 978-9975-3168-5-9. 
  2. Zorea P., Paladi F., Bragaru T. Prediction of perceived image quality by mobile devices users. In: Moldavian Journal of the Physical Sciences, 2018, vol.17, no.1-2. 
  3. Zorea P. New approach for modeling perceived Image Quality by Smartphone users. The 11th Interdisciplinary Research Conference Ort Braude College of Engineering, 2015. ISBN 978-965-7468-01 http://www.braude.ac.il/files/conferences/2015/ResearchConference15/Program _and_Book_ of_Abstracts1.pdf. 
  4. Zorea P. Modeling and predicting perceived image quality by smartphone users. International Conference Mathematics & information technologies (MITRE), 2015, p.102. ISBN 978-9975-71-678-9. 
  5. Zorea P. Perceived image quality prediction based on image quality attributes extraction. In: International Journal of Scientific & Engineering Research, 2017, vol.8, Issue 2, February, pp.1303-1312 ISSN 2229-5518 https://www.ijser.org/onlineResearchPaperViewer.aspx? Perceived-image-quality-prediction-based-on-image-quality-attributes-extraction.pdf
  6. Zorea P. New model for evaluation perceived image quality by Smartphone users. In: Studia Universitatis Moldaviae (Categoria B), 2015, no.2 (82), pp.90-97 ISSN 1857-2073, ISSN online 2345-1033 http://studiamsu.eu/wp-content/uploads/15.p.90-97_82.pdf
  7. Zorea P. Prediction of smartphones’ perceived image quality by SW evaluation tool. In: Studia Universitatis Moldaviae (Categoria B), 2016, no.7 (97), pp.170-180 ISSN 1857-2073, ISSN online 2345-1033 http://studiamsu.eu/wp-content/uploads/29.p.170-180_97.pdf
 
Rezumatul tezei
  1. Problematica abordată se referă la elaborarea unui nou model diploid de evaluare a calității percepute a imaginii (PIQ), care descrie cum pot fi extrase noile atribute de calitate a imaginii (IQAs), folosite de instrumentarul de evaluare a calității imaginii (VIQET) din IQAs standarde, folosite pentru televizoare cu ecrane mari. Acest lucru poate fi utilizat de către producătorii și furnizorii de smartfonuri pentru a micșora „timpul ieșirii pe piață” sau de către orice alți experți și cercetători, inclusiv din mediul academic, pentru a reduce timpul și costul procesului de evaluare a calității percepute pentru smartfonuri cu ecrane mici de înaltă rezoluție (HD) comparativ cu multiplele teste fizice.
  2. Conţinutul de bază al tezei îşi găseşte exprimare în dezvoltarea unui nou cadru și model de evaluare subiectivă a calității imaginii fără referință la original (NR), care ar permite industriei de smartfonuri predicția PIQ, și include proiectarea metricilor subiective și obiective de calitate a imaginii fără referință la original NR, în baza unor multiple teste vizuale experimentale și evaluării cu instrumentarul VIQET, care permite astfel măsurarea PIQ de către utilizatorii de smartfonuri, precum și se reflectă într-o abordare specială a predicției PIQ prin extragerea noilor criterii subiective de calitate evaluate cu instrumentarul VIQET din atributele clasice de calitate IQAs (luminozitatecontrastsaturație de culoare și claritate), reprezentând un proces de evaluare bazat pe un nou model diploid, care urmărește să prezică modul în care utilizatorii de smartfonuri percep calitatea imaginilor.
  3. Principalele rezultate obţinute vizează analiza, specificarea, definirea principiilor teoretice și a noilor criterii PIQ, implementate în VIQET pentru previziunea valorii medii așteptate ale scorurilor de opinie (MOS) în testul vizual uman (HVT). Modelul elaborat stabilește relația dintre valorile IQAs standarde și criteriile utilizate în VIQET, având un potențial aplicativ considerabil pentru industria și utilizatorii de smartfonuri în ce privește reducerea semnificativă a timpului și a costurilor de evaluare a calității percepute a imaginii.