Prezentarea tezei de doctor în științe economice „Optimizarea portofoliului creditar al băncilor comerciale din Republica Moldova” a dlui Evgheni Cadocinicov

Postat 5/02/2018 in categoria Anunturi

Pe data de 16 februarie 2018, ora 16:00, în sala 301, Blocul Principal al USM (str. A. Mateevici, 60) va avea loc ședința Seminarului Științific de Profil 522. Finanțe, contabilitate, analiză economică (522.01. Finanțe),

în cadrul căreia,

dl Evgheni CADOCINICOV

va prezenta spre examinare teza de doctor în științe economice cu titlul:

Optimizarea portofoliului creditar al băncilor comerciale din Republica Moldova”.

Conducător ştiinţific – dna Natalia BĂNCILĂ, profesor universitar, doctor habilitat în științe economice.