MESAJ DE FELICITARE

Postat 7/03/2018 in categoria Noutati

MULT STIMATE, DISTINSE, ONORATE DOAMNE UNIVERSITARE!

Astăzi, în mod deosebit, de Ziua femeilor, ţin să subliniez că pe lângă ipostazele transmise din generaţie în generaţie Domniilor voastre – cele de iubită, fiică, mamă, soră, bunică –  prin care se menţine nezdrumicată aura căminului familial, flacăra contiună a iubirii pentru toţi cei dragi şi apropiaţi –vi se mai adaugă şi calitatea de doamnă universitară – una de o semnificaţie aparte ce presupune maxima concentrare în instruirea /educarea tinerei generaţii. Cu responsabilităţi asumate care vă obligă să îmbinaţi armonios primăvara tuturor calităţilor, pe care le posedaţi, cu vocaţia de pedagog, dar şi cea de continuu cercetător, participaţi activ la modernizarea procesului educaţional prin prelegerile ţinute de la catedra universitară în baza tehnologiilor moderne, dar şi prin scrierea lucrărilor de excepţie în domeniul profesat, capacitatea de luptătoare şi dârzenia de a învinge manifestându-se în dialogul ştiinţifico-didactic cu învăţăceii prin promovarea, prin diverse metodologii a asimilării cunoştinţelor, latinescul principiu Non scholae, sed vitae discimus (Nu învățăm de la școală, ci de la “școala vieții”) propunându-l ca şi reper esenţial al traseului în formarea specialiştilor de performanţă.

 
Mult stimate Doamne Universitare! Vă mulţumesc pentru contribuţia Dumneavoastră la prosperarea instituţiei noastre şi, în prag de primăvară, permiteţi-mi să afirm, cu toată sinceritatea, că sunteţi CONTINUA PRIMĂVARĂ a Universităţii de Stat din Moldova, care semnifică înnoirea prin înmugurirea şi înflorirea frumosului din jur, promovând şi cultivând dragostea pentru profesia îmbrăţişată, dar şi tandreşea creativităţii cu tendinţa spre perfecţiune a oricărui lucru, realizările absolvenţilor USM fiind acea reflecţie a sacrificiului Dumneavoastră în numele viitorului acestora! Vă doresc ani mulţi, fericiţi, plini de pace sufletească , succese şi continuă înălţare prin tot ceea ce faceţi!

Cu stimă,

Prof. univ. Gheorghe Ciocanu,

Rector USM