Prezentarea tezei de doctor în științe politice cu titlul: „Rolul instituţiilor societăţii civile în dezvoltarea comunităţii locale. Cazul Republicii Moldova.” a dnei Carolina Budurina-Goreacii

Postat 7/03/2018 in categoria Announcements

Pe data de 19 martie 2017, ora 14:30, în sala 208, Blocul VI al USM (str. N. Testimițeanu, 6) va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil 561.01. Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice

în cadrul căreia

dna Carolina BUDURINA-GOREACII

 va prezenta spre examinare teza de doctor în științe politice cu titlul:

Rolul instituţiilor societăţii civile în dezvoltarea comunităţii locale. Cazul Republicii Moldova.

Conducător ştiinţific – dl Valeriu MOȘNEAGA, profesor universitar, doctor habilitat în politologie