Ministerul Educației, Culturii și Cercetării anunță concurs în vederea acordării Bursei de excelență a Guvernului și Bursei de domenii științifice pentru studenții-doctoranzi, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 584/2020.

Bursa de excelență a Guvernului și Bursa pe domenii științifice se acordă anual, pentru un an calendaristic, studenților-doctoranzi finanțați din bugetul de stat, cât și celor în bază de contract, începând cu al doilea an de studii, înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență şi frecvență redusă, pentru sprijinirea studenților-doctoranzi capabili de performanțe înalte în domeniile cercetării și inovării.

Dosarele candidaților urmează a fi depuse până la data de 12 Noiembrie 2020 la Biroul Studii Doctorale (USM, bloc 4, biroul 128) și vor conține obligatoriu: