Procesele de transformare au marcat parcursul Republicii Moldova de la începuturile sale şi până în prezent. Schimbarea politică a declanşat un proces de modernizare, care a cuprins toate domeniile vieţii sociale, desfăşurându-se sub lozincile democratizării şi liberalizării. Modernizarea politică – a fost şi rămâne marele proiect de viitor al societăţii din Republica Moldova.

Școala de știinţa politică și administrativă națională este chemată să acorde suportul teoretic necesar proceselor de schimbare și dezvoltare pentru politica și guvernarea statului. Facultatea Relaţii Internaţionale Ştiinţe Politice şi Administrative a Universităţii de Stat din Moldova este cel mai important centru academic și de cercetare, care a pus bazele constituirii şi afirmării ştiinţei politice și administrative în ţară, precum și lider în pregătirea specialiștilor în acest domeniu profesonal.

Aniversarea a 25 de ani a Facultăţii Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative este un bun prilej pentru evaluări şi trasarea de noi obiective. Conferinţa dedicată evenimentului aniversar îşi propune să reunească reprezentanţi ai mediului academic, funcţionari de stat, politicieni și experți ai societății civile, care vor pune în discuţie problemele modernizării politice a Republicii Moldova, aspecte legate de reformarea administraţiei publice în contextul eforturilor de europenizare a ţării, precum şi promovarea intereselor pe plan internaţional, prin stabilirea relaţiilor de colaborare cu alte state şi asigurarea securităţii naţionale. Conferința își propune să devină un for ştiinţific internaţional care va permite abordarea subiectelor dintr-o perspectivă comparată, oferind un cadru adecvat pentru schimb experienţă cu impact teoretic şi aplicativ, pentru participanții din Republica Moldova, România, Ucraina, Georgia, Rusia, Azerbaidjan, Polonia, Slovacia, Germania, Franța, China, India, Brazilia, Marea Britanie etc.

Aici găsiți programul conferinței