Agenția Naţională pentru Cercetare și Dezvoltare (ANCD) a inițiat raportarea anuală privind implementarea proiectelor din concursul Program de Stat 2020-2023.

În temeiul Ordinului ANCD nr. 99 din 05.11.2020 “Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind raportarea anuală a implementării proiectelor din domeniile cercetării și inovării” și în scopul monitorizării procesului de raportare a implementării proiectelor din domeniile cercetării și inovării de către organele centrale de specialitate ale statului, preliminar prezentării raportului anual Agenției, raportul este supus audierilor publice la Senatul USM, cu participarea obligatorie a doi experți din cadrul Secțiilor Academiei de Științe a Moldovei și a reprezentantului MECC, care nu sunt angajați la USM. În cazul proiectelor realizate în parteneriate, rapoartele se audiază la Senatul USM (organizația beneficiară câștigătoare a proiectului) cu participarea obligatorie a reprezentanților din echipa parteneră.

În corespundere cu Instrucțiunea privind raportarea anuală a implementării proiectelor din domeniile cercetării și inovării, aprobată de ANCD prin Ordinul nr. 99 din 05.11.2020, audierile publice ale rezultatelor proiectelor științifice implementate în cadrul Institutului de Cercetare și Inovare al USM au loc în ședința în format mixt a Senatului USM din 24 noiembrie 2020, ora 14:00, link https://us02web.zoom.us/j/85980593189?pwd=S1pNM3phR3FSNVdmUVd2YXp2SkdoQT09,

Sala Senatului, în următoarea ordine:

Prioritatea strategică II.

AGRICULTURĂ DURABILĂ, SECURITATE ALIMENTARĂ ȘI SIGURANȚA ALIMENTELOR

n/o

Cifrul proiectului Titlul proiectului Conducătorul proiectului Echipa parteneră
1. 20.80009.5107.01

 

Studii genetico-moleculare și biotehnologice ale florii-soarelui în contextul asigurării managementului durabil al ecosistemelor agricole

DUCA Maria, dr. hab.


Prioritatea strategică III.MEDIU ŞI SCHIMBĂRI CLIMATICE
2. 20.80009.7007.05 Tehnologii fizice avansate cu aplicarea UVS în monitorizarea şi modelarea factorilor de mediu Florentin PALADI, dr. hab.
3. 20.80009.7007.15 Consolidarea achizițiilor publice durabile în Republica Moldova Galina ULIAN, dr. hab. IDIS Viitorul
4. 20.80009.7007.23

 

Identificarea, evaluarea şi perfecţionarea unor noi procedee de sporire a ratei de creştere a peştilor, de diminuare a impactului maladiilor şi de îmbunătățire a valorificării furajelor în cadrul instalaţiilor piscicole de tip închis alimentate cu apă circulantă Vadim RUSU, dr.
Prioritatea strategică IV.

PROVOCĂRI SOCIETALE

5. 20.80009.1606.08

 

Abordarea epistemologică a dezvoltării personale și a educației pentru societate: de la strategiile transdisciplinare la finalitățile pragmatice ale societății actuale din Republica Moldova Eugenia BOGATU, dr.

 

6. 20.80009.1606.11

 

Patrimoniul academic universitar din RSS Moldovenească: investigarea și valorificarea bunelor practici Liliana ROTARU, dr.

 

7. 20.80009.1606.14 Patrimoniul arheologic din epoca fierului în regiunea Nistrului Mijlociu şi bazinul râului Cogâlnic: cercetare interdisciplinară şi valorificare ştiinţifică Aurel ZANOCI, dr.
8. 20.80009.1606.15 Modernizarea mecanismelor de guvernare axate pe protecția drepturilor omului Rodica CIOBANU, dr.

 

9. 20.80009.1606.19 Cultura promovării imaginii oraşelor din Republica Moldova prin intermediul artei şi metapoeticei Aliona GRATI, dr. hab.
10. 20.80009.0807.23 Cadrul conceptual, metodologic și managerial al educației nonformale în Republica Moldova Vladimir GUȚU, dr. hab. Institutul de Științe ale Educației
11. 20.80009.0807.30 Protecția consolidată a drepturilor pacientului în sistemul asigurărilor obligatorii de asistență medicală Nicolae SADOVEI, dr. hab.
Prioritatea strategică V.

COMPETITIVITATE ECONOMICĂ ȘI TEHNOLOGII INOVATIVE

12. 20.80009.5007.02 Materiale nanostructurate avansate pentru aplicații termoelectrice și senzori Denis NICA, dr. hab. Institutul de Inginerie Electronică
13. 20.80009.5007.10 Produse noi, inovative cu performanțe remarcabile în medicina (biofarmaceutica). Elucidarea mecanismelor moleculare și celulare ale acțiunii acestor produse noi și argumentarea folosirii lor la eficientizarea tratamentului unor patologii Aurelian GULEA, dr. hab. Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „N. Testemițanu”
14. 20.80009.5007.12 Materiale și structuri multifuncționale pentru detectarea radiațiilor electromagnetice Sergiu VATAVU, dr.
15. 20.80009.5007.16 Fotosensibilizatori pentru aplicații în terapia fotodinamică și fotovoltaică Tamara POTLOG, dr.
16. 20.80009.5007.25 Sisteme dinamice multivoce, perturbări singulare, operatori integrali și structuri algebrice neasociative Andrei PERJAN, dr. hab.

 

 

Rigori tehnice

  • Forma de prezentare: format PowerPoint, expediat până la data de 23 noiembrie 2020, la adresa lcojocaru@usm.md
  • Timp acordat pentru prezentare: 5 minute
  • Întrebări: 3 minute.