Prezentarea tezei de doctor în filologie cu titlul: „Specificul conceptualizării mișcării în limbile engleză și română: paralele tipologice și discursive (în baza textului narativ).” a dnei Olesea Bodean-Vozian

Postat 5/04/2018 in categoria Announcements

Pe data de 19 aprilie 2018, ora 16:00, în sala 201, Blocul III al USM (str. M. Kogălniceanu, 65) va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil 621. Științe ale limbajului (621.06 – Teoria textului, analiza discursului, stilistică

în cadrul căreia

dna Olesea BODEAN-VOZIAN

 va prezenta spre examinare teza de doctor în filologie cu titlul:

Specificul conceptualizării mișcării în limbile engleză și română: paralele tipologice și discursive (în baza textului narativ).

Conducător ştiinţific – dna Cornelia CINCILEI, conferențiar universitar, doctor în filologie