STRATEGIA RESURSELOR UMANE PENTRU CERCETĂTORI (HRS4R) LA USM – DE LA PROGRES SPRE CALITATE

Postat 10/04/2018 in categoria News

La 3 aprilie 2018 în cadrul Ședinței  Senatului USM au fost discutate și aprobate noi activități pentru consolidarea Planului de Acțiuni privind implementarea Strategiei Resurselor Umane pentru Cercetători. Acțiunile propuse pentru îmbunătățirea Planului sunt:

  • Aprobarea Regulamentului privind fondul de cercetare al USM, care ar viza stimularea performanței academice, precum și susținerea proiectelor de cercetare, de infrastructură și activitatea științifică a tinerilor cercetători.
  • Elaborarea regulamentului instituțional cu privire la postdoctorat după aprobarea Regulamentului-Cadru național, in conformitate cu propunerile transmise către MECC.
  • Elaborarea „Ghidului Cercetătorului”.
  • Formularea unor obiective clare privind transferul de cunoștințe și tehnologii și comercializarea acestora la USM.
  • Elaborarea planului de comunicare și social media privind transferul tehnologic și comercializarea elaborărilor științifice.
  • Organizarea seminarelor de informare privind utilizarea bazelor de date ale USM (școlile doctorale).

Totodată, Va informăm ca în rezultatul evaluării procesului de implementare a Strategiei Resurselor Umane pentru Cercetători de către Comisia Europeana Universitatea de Stat din Moldova a trecut cu succes la următoarea etapa de implementare a Strategiei, fiind încurajată să își consolideze forțele pentru crearea unui mediu favorabil activității de cercetare.

Stimati membri ai comunității științifice a USM, Va felicităm cu acest important rezultat și Vă uram succese multiple!