SESIUNEA NAŢIONALĂ DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE STUDENŢEŞTI, EDIŢIA XXII, ETAPA II, 25-27 APRILIE 2018

Postat 12/04/2018 in categoria Anunturi

 

În atenţia tuturor masteranzilor USM, dar şi din cadrul altor universităţi din ţară! 

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

INSTITUTUL DE CERCETARE ŞI INOVARE

organizează în perioada

25-27 aprilie 2018

Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti, Ediţia XXII, Etapa II

 

Invităm toţi masteranzii care îşi fac studiile în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, dar şi la alte universităţi din ţară şi de peste hotare, să participe cu comunicări în cadrul secţiunilor Sesiunii:

  1. Ştiinţe ale naturii, exacte și inginerești (Biologie şi Pedologie, Chimie şi Tehnologie Chimică Fizică şi Inginerie, Matematică şi Informatică).
  2. Ştiinţe umanistice (Litere, Limbi şi Literaturi Străine, Istorie şi Arheologie, Filosofie şi Antropologie).
  3. Ştiinţe juridice şi economice (Drept, Ştiinţe Economice).
  4. Ştiinţe sociale (Ştiinţe Politice, Asistenţă Socială şi Sociologie, Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei, Jurnalism si Ştiinţe ale Comunicării).

Programul de lucru al Sesiunii naţionale de comunicări ştiinţifice, etapa II:

Miercuri 25 aprilie  2018, 900-1200. Şedinţa plenară.

Miercuri 25 aprilie 2018, 1300-1700, desfăşurarea lucrărilor în secţiuni conform programului.

Joi 26 aprilie 2018, 900-1700, desfăşurarea lucrărilor în secţiuni conform programului. Totalizarea activităţii în secţiunile respective.

Vineri 27 aprilie 2018, 900-1700, excursie.

Aspecte organizatorice:

  • Comitetul de organizare şi grupul de coordonatori vor coordona pregătirea şi desfăşurarea lucrărilor Sesiunii.
  • Tematica fiecărui atelier va include comunicări, ce vor reflecta rezultatele unor cercetări realizate de către participanţi.
  • Rezumatele comunicărilor, întocmite conform cerinţelor,vor fi recepţionate de către grupul de lucru în Secţia Protecţia şi Valorificarea Elaborărilor Ştiinţifice, bir.24, bl.2 Anexă sau la adresa de e-mail:  cercetareusm@gmail.com.
  • Termenul limită de depunere a rezumatelor (conform cerinţelor) – 16 martie 2018.
  • Fiecare participant poate fi autor (coautor) a cel multdouă lucrări. Lucrările pot fi prezentate în următoarele limbi: română, engleză, franceză sau rusă. Prezentarea comunicărilor se vor realiza sub formă de discurs sau prezentare Power Point

Institutul de Cercetare şi Inovare va asigura recepţionarea materialelor, editarea programului de lucru şi a materialelor Sesiunii. Pentru detalii pot fi contactaţi Moderatorii atelierelor.

Program

Comitetul de Organizare al Sesiunii Naţionale de Comunicări ştiinţifice studenţeşti vă urează baftă şi mult succes!