Cu privire la organizarea și desfășurarea consursului pentru ocuparea posturilor științifico-didactice la Universitatea de Stat din Moldova

Postat 13/04/2018 in categoria Anunturi

Se anunță concursul posturilor vacante de profesor, conferențiar și lector universitar după cum este prezentat mai jos. Dosarele candidaților vor fi depuse la secția Resurse Umane timp de 30 zile începând cu data 06.04.2018.

Profesor Universitar

Fizică Teoretică 1
Ştiinţele Solului, Geografie, Geologie, Silvicultură şi Design 1
Ştiinţe ale educaţiei 1
Teoria şi Practica Jurnalismului 1

 

Conferentiar Universitar

Fizică Teoretică 1
Fizică  aplicată şi informatică 2
Psihologie 2
Ştiinţe ale educaţiei 1
Relaţii internaţionale 2
Ştiinţe Politice şi Administrative 2
Drept public 1
Drept penal 1
Lingvistică Română şi Ştiinţă Literară 2
Lingvistică Romanică şi Comunicare Interculturală 1
Lingvistică şi Germanică Comunicare Interculturală 2
Literatura Universală şi Comparată 1
Traducere, Interpretare şi lingvistică aplicată 2
Economie, Marketing şi Turism 1
Administrarea afacerilor 2
Finanţe şi bănci 2
Contabilitate şi informatică economică 1

 Lector Universitar

Psihologie 1
Relaţii internaţionale 1
Limba engleză şi franceză specializată 1
Contabilitate şi informatică economică 1