UN OBIECTIV STRATEGIC – PROMOVAREA VALORILOR INTEGRITĂȚII ACADEMICE

Postat 26/04/2018 in categoria Noutati

În februarie 2018, timp de trei săptămâni, împreună cu încă doi reprezentatnți ai universităților publice din RM, selectați de Ambasada Statelor Unite ale Americii la Chisinau, am avut ocazia să vizitez SUA. Vizita a fost realizată în cadrul Programul de Leadership pentru Vizitatori Internaționali / International Visitor Leadership Program (IVLP)/ și avea ca scop, în primul rând, familiarizarea cu sistemul de învățăm superior al SUA, responsabilitățile și tendnțele actuale, precum și cu provocările cu care se confruntă. Dar un obiectiv aparte al acestui program a fost promovarea valorilor integrității academice, un schimb de bune practici care există la un șir de universități americane.

Prima săptămână, petrecută la Washington D.C., a fost dedicată întâlnirilor și discuțiilor cu reprezentanții structurilor federale legislative (Comitetul Camerei Reprezentanților S.U.A. privind învățământul superior și forța de muncă) și administative (Departamentul pentru Educație al SUA, oficiul Învățământ Superior), a organizației de acreditare (Consiliul de Acreditare în Învățământul Superior) și a diverselor asociații, inclusiv profesionale, care sprijină învățământul superior, promovează și susțin colegiile și universitățile din SUA (Consiliul American pentru Educație, Asociația Americană a colegiilor și universităților de stat, Council of Graduate Schools. etc). În cadrul întâlnirilor ne-a fost prezentată structura învățământului superior american, explicat nivelul de implicare a organelor federale și a celor statale în sistemul de învățământ superior și relațiile lor cu universitățile și colegiile.

Urmare a acestor discuții am remarcat că la nivel federal impactul legislatv, administrativ și chiar cel financiar asupra instituțiilor de învățământ superior (colegii și universități) nu este semnificativ. Datorită structurii federale a SUA, legislația și bugetul statului, unde sunt amplasate institițiile de învățământ superior publice (de stat), contribuie esențial asupra activității acestora. Astfel, universitațile și colegiile de stat primesc finanțare din bugetul statului respectiv și nu din cel federal. De menționat, că toate instituțiile de învățământ superior din SUA, fie private, fie de stat, oferă studii doar contra taxă. O altă sursă  financiară a universităților este activitatea de cercetare, care poate aduce un venit considerabil prin granturile câștigate în concursuri.  Este adevărat, că aceasta e valabil doar pentru universităție cu renume, care dispun de un mare potențial știinșific, în special în domeniul medicinii.

Pe parcursul a următoarelor două săptămâni am reușit să vizităm 10 universități și colegii, organizații de acreditare, diverse structuri de guvernare și asociații de suport a învățământului superior din statele Maryland, Virginia, Utah,  Ohaio și New Hampshire.

Majoritatea vizitelor la universitățile acestor state s-au realizat sub genericul Integritatea Academică – experiența universităților americane. Și această experiență este foarte variată. Mai întâi, cum este abordată Integritatea Academică în universitățele americane. Dacă vorbim despre cadrele academice, aceasta se referă preponderent la etica în cercetare și este asigurată de un șir de norme și proceduri bine definite, încorporate în activitatea de cercetare a universităților.

În cazul studenților ea presupune respectarea și promovarea valorilor stipulate în Codul de Integritate Academică (Cod of Honor, Constitution of  Honor), dar și neadmiterea și combaterea unor acțiuni nedemne precum falsificarea documentelor/lucrărilor, copierea din diverse surse, colaborare fără autorizație cu o altă persoană în efectuarea unei sarcini, plagiat, divulgarea înformației, etc .

Pentru a promova Integritatea Academică în rândul studenților în universități a fost creat așa numitul Sistem de Integritate Academică (Honor System), care este menținut de organe sau suvdiviziuni speciale – Consilii de Integriatate Academică sau Oficii de Integriatate Academică. Perioada de creare a Sistem de Integritate diferă de la o instituâie la alta. Astel, în Universitatea Verginia Tech acest sistem există mai mult de un secol, în Universitatea Mary Washington din anii 60 ai secolului trecut. Și modul de gestionare a Sistemului este diferit, dar în majoritatea universităților vizitate acesta este dirijat de către studenți cu o îndrumare și contribuții din partea cadrelor academice.

Scopul Consiliilor de Integritate Academică este de a sprijini universitatea în eforturile sale de a promova cele mai înalte standarde de integritate și onoare în rândul studenților. Universitățile sunt ferm convinse că promovarea integrității academice implică mult mai mult decât realizarea unur procese de judecată a cazurilor de presupusă lipsă de onestitate academică și penalizarea celor care au fost găsiți vinovați. Este nevoie de un efort instituțional pentru a promova integritatea academică prin activități de prevenire, precum și prin oferirea studenților programe de remediere pentru a stopa ulterioarele încălcări a integrității academice. Deaceea, activitatea Consiliilor de Integritate Academică cuprinde diverse acțiuni de promovare a integrității atât în cadrul universității, cât și în afară ei prin educație și responsabilizare. Universitățile americane au creat acest Sistem pentru că au ferma convingere că insuflarea valorilor asociate integrității academice este vitală pentru învățământul superior și pentru societate.

Este într-adevăr o experiență frumoasă cu rezultate palpabile, și, poate, ar fi o idee bună să încercăm s-o implementăm la noi, cu pași mici, dar consecvenți să facem schimbări benefice atât pentru învățământul superior din RM, cât și pentru societate noastră.

John Carrol Jesuit University  Clevelend

VirginiaTech University

 

Conf. univ., dr. Angela Niculiță

Prorector pentru Relații Internaționale