CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ DE EDUCAȚIE A ADULȚILOR EDIȚIA A V-a cu genericul EDUCATIA PENTRU VALORI: CONTINUITATE ŞI CONTEXT

Postat 4/05/2018 in categoria Noutati

Consorțiul UNIVERSITARIA si IACEHOF – International Adult and Continuing Education Hall of Fame:

  • Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, România
  • Universitatea din Bucureşti, România
  • Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, România
  • Universitatea de Vest din Timişoara, România
  • International Adult and Continuing Education Hall of Fame (IACEHOF), Outrech University, Oklahoma, USA
  • Universitatea de Stat din Moldova
  • AO „DVV International Moldova“ Reprezentanţă în Republica Moldova a DVV International Bonn, RFG (Asociația Germană pentru Educaţia Adulţilor) în data de 25-26 aprilie 2018 la Iași, România și 27-28 aprilie 2018 la Chişinău, Republica Moldova a organizat a V-a ediție a Conferinţei Internaţionale de Educaţie a Adulţilor cu genericul EDUCATIA PENTRU VALORI: CONTINUITATE ŞI CONTEXT.

1
Tematica conferinței se încadrează în problematica largă a Educației pe parcursul întregii vieți, dar și în contextul actual al globalizării și internaționalizării.

La lucrările conferințe au luat parte reprezentați ai diferitor țări: Germania, Australia, Danemarca, Elveția, Scoția, SUA, Serbia, Polonia, România, Ucraina, Armenia, Belarus, Georgia și Republica Moldova. Numărul de participanți a depășit 180 persoane dintre care 100 cetățeni străini.

Comunicările în Plen, precum și în ateliere de lucru (Topic I: Educație și valori. Abordări istorice, metodologice și epistemologice; Topic II: Politici și strategii educaționale pentru valori; Topic III: Învățarea orașului și a economiei creative) au evidențiat un șir de probleme în domeniul educației în general și a educației adulților în special: locul și rolul educației adulților la etapa contemporană; reactualizarea politicilor în domeniul educației adulților, reconceptualizarea formării continue a specialiștilor și, în special, a cadrelor didactice și manageriale; finanțarea educației adulților etc.

2

La acest eveniment internațional cu un mesaj de salut au intervenit: dl Florentin PALADI, Prorector pentru activitatea științifică a Universității de Stat din Moldova, dna Elena BELEI, Secretar de stat al Ministerului Educațiiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, dna Desiree JONGSMA,  UNICEF Moldova, dna  Katrin DENYS, Consilier de conducere pentru țările Parteneriatului Estic, DVV International, Bonn, Germania

Un interes major au provocat comunicările în plen ale dlui Heribert HINZEN (Germania), dlui Michael OSBORNE (Scoția), Katarina POPOVIC (Serbia), Chris DUCK (Australia), Dieter DOHMEN (Germania), Andre SCHLAFLI (SUA), Harald MIKKELSEN (Danemarca), Laurențiu ȘOITU (România), Vladimir GUȚU (Republica Moldova) cu privire la experiențele și strategiile educației adulților în țările lor.

3

Menționăm participarea activă în lucrările conferinței a colegilor din diferite universități din România și alte state, precum și implicarea activă a reprezentanților AO „DVV International Moldova“, în persoana dnei Adela Spătaru-Guțu.

4

Problemele abordate, precum și rezultatele conferinței vor fi indexate într-o culegere de articole cu impact factor (ISI), care vor influența asupra dezvoltării domeniului educațional, și în special al educației adulților.

5