Prezentarea tezei de doctor în ştiinţe economice cu titlul: „The model of quality management in public organizations of constructions” a dlui Awny Zrekat

Postat 10/05/2018 in categoria Anunturi

Pe data de 21 mai 2018, ora 15:00, în sala 312, Blocul central al USM (str. A. Mateevici, 60) va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil 521.03 Economie și management în domeniul de activitate

în cadrul căreia

dl  Zrekat AWNY

 va prezenta spre examinare teza de doctor în științe economice cu titlul:

The model of quality management in public organizations of constructions.

Conducător ştiinţific – dl Marian JALENCU, conferențiar universitar, doctor în economie