Prezentarea tezei de doctor habilitat în științe fizice cu titlul: „Diffractive optics for digital and optical holography” (Optica difractivă pentru holografia optică și digitală)” a dnei Elena Achimova

Postat 6/06/2018 in categoria Anunturi

Pe data de 18 Iunie 2018, ora 12:00, în sala 332, Blocul IV al USM (str. A. Mateevici, 60) va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil 134.01 – Fizica și tehnologia materialelor

în cadrul căreia

dna Elena ACHIMOVA,

 va prezenta spre examinare teza de doctor habilitat în științe fizice cu titlul:

Diffractive optics for digital and optical holography” (Optica difractivă pentru holografia optică și digitală)

Consultant ştiinţific – dl Leonid CULIUC, academician, profesor universitar, doctor habilitat în științe fizico-matematice