Prezentarea tezei de doctor în drept cu titlul: „Audierea în cadrul cercetării judecătoreşti – reglementări procesual penale naţionale şi drept comparat.” a dlui Dumitru Gherasim

Postat 10/05/2018 in categoria Anunturi

Pe data de 17 mai 2018, ora 16.00, în sala 222, Blocul IV al USM (str. A Mateevici, 60) va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil 554. Drept penal (554.03 – Drept procesual penal)

în cadrul căreia

dl Dumitru GHERASIM

 va prezenta spre examinare teza de doctor în drept cu titlul:

„Audierea în cadrul cercetării judecătoreşti – reglementări procesual penale naţionale şi drept comparat.

Conducător ştiinţific – dl Vitalie RUSU, conferențiar universitar, doctor în drept.