,,Student la Drept pentru o zi”, ediţia a II-a – eveniment desfăşurat la Facultatea de Drept a Universităţii de Stat din Moldova

Postat 15/05/2018 in categoria Noutati

Facultatea de Drept a Universităţii de Stat din Moldova a fost şi rămâne instituţie naţională de elită în ceea ce priveşte pregătirea cadrelor juridice de înaltă calificare şi dezvoltarea ştiinţelor juridice, o torţă mereu aprinsă de cultură juridică, de unde pornesc idei reformatoare vizând edificarea statului de drept şi a unei societăţi democratice.

În acest context, la data de 11 mai curent a avut loc tradiționalul eveniment ,,Student la DREPT pentru o zi”, ediția a II-a – proiect cu tentă academică destinat în exclusivitate absolvenților ciclului liceal, care vor să-și urmeze traseul profesional într-o instituție de învățământ edificată pe calitate și pe valori educaționale. Proiectul este inițiat de Asociația Studenților în Drept – unica structură reprezentativă a studenților Facultății de Drept din cadrul Universității de Stat din Moldova.

Ideea proiectului derivă din necesitatățile absolvenților ciclului liceal de a cunoaște modalitatea de organizare a instituțiilor de învățământ superior din țară, funcționarea și aspectele vieții academice și socioculturale a acestora, pentru ca ulterior să poată alege rațional și corect instituția în care își vor urma studiile.

Departamentul ACTIVITĂȚI ACADEMICE, organizator al acestui eveniment, a reușit să prezinte participanţilor toate aspectele vieții studențești, specificate într-un program diversificat.

Evenimentul a început cu Deschiderea oficială, în care Decanul Facultății de Drept, domnul Sergiu BRÎNZA, doctor habilitat, profesor universitar, a venit cu un cuvânt de salut pentru tinerii care sunt hotărâţi să urmeze studiile juridice, dar și pentru cei care încă rămân indecişi. El i-a încurajat pe elevi să facă o alegere corectă și să creadă în forțele proprii, menționând că anume Facultatea de Drept este cea care asigură absolvenților ei studii calitative în domeniu, creând premise sigure de integrare socioprofesională de success. Procesul de instruire la Facultatea de Drept este centrat pe student, în cadrul lui fiind promovate standarde europene.

În continuare, Prorectorul pentru activitatea didactică a USM, doamna doctor habilitat, profesor universitar Otilia DANDARA, a îndemnat elevii să depășească cu verticalitate și încredere situațiile de problemă pe care le vor avea în viață, să cântărească deciziile pe care le iau, astfel încât ele să le ofere siguranța studiilor de calitate și a succesului profesional ulterior. Doamna DANDARA a informat participanții la eveniment că Universiatatea de Stat este prima universitate edificată pe calitate și siguranța studiilor superioare, aptă să asigure pregătirea profesională necesară fiecărui absolvent.

Evenimentul a continuat cu prezentarea multiaspectuală a oportunităților pe care le oferă facultatea, iar elevii au avut ocazia să adreseze întrebări absolvenţilor ei, dar şi celor care continuă să­-și facă studiile de licență sau de masterat, găsind la ei răspunsuri la incertitudinile pe care le-au avut. Participanţii au menționat în feedbackurile oferite de studenţi, că informația prezentată a fost utilă și că îi va ajuta foarte mult în ulterioara alegere a facultății.

În etapa de prezentare a campusului universitar, participanții au vizitat toate obiectivele menite să faciliteze procesul de instruire şi educaţie: blocurile de studii, bibliotecile, cantinele studențești și cele de interes cultural: muzeele și centrele de cultură.

Una dintre etapele foarte importante ale evenimentului a fost familiarizarea cu departamentele și cu obiectivele educaționale ale acestora – etapă susținută de șefii de departamente.

Astfel, doamna Violeta COJOCARU, șef al Departamentului Drept Internațional și European, doctor habilitat, profesor universitar, a prezentat elevilor sălile destinate pentru Filiera Anglofonă și Fieliera Francofonă, precum și condițiile de înscriere pentru studii la acestea, informând participanții că prin intermediul lor, facultatea asigură studii la nivel european, accesibile celor care posedă limbile engleză și franceză la nivel de conversație.

Dl Vladimir GROSU, șef al Departamentului Drept Penal, doctor în drept, conferențiar universitar, a explicat oaspeţilor importanța studiului materiei de drept penal și le-a prezentat în acest context Laboratorul de Criminalistică, în care studenții au posibilitatea să aplice practic cunoștințele pe care le obțin pe parcursul studiilor.

La rândul său, dna Tatiana VÎZDOAGĂ, șef al Departamentului Drept Procedural, doctor în drept, conferenţiar universitar, a oferit participanţilor la eveniment posibilitatea de a asista la un proces simulat de Drept Penal care a fost realizat de studenții anului III, în sala de Procese Simulate a facultății.

Șeful al Departamentului Drept Privat, dl Nicolae ROȘCA, doctor în drept, conferențiar universitar, și dl Andrei NEGRU, șef al Departamentului Drept Public, doctor în drept, profesor universitar, au venit cu un cuvânt de salut pentru elevi, încurajându-i să-și aleagă cu tenacitate, perseverență și grijă viitorul – așa cum el este inerent legat de studiile pe care aceștia le fac. Mai mult, șefii de departamente le-au prezentat elevilor sălile în care ei activează și principiile de funcționare specifice fiecărei ramuri de drept.

Elevii, la rândul lor, au avut posibilitatea să meargă la cursuri și seminare, astfel creându-și impresii generale despre procesul de studii și specificul domeniului pe care urmează să-l îmbrățișeze. Asistând la ore de drept penal, de drept procesul penal și de drept informaţional, participanții au fost curioși să afle ce urmează să studieze la Facultatea de Drept, care sunt  metodele de predare-învățare, însemnate pentru ei fiind şi eventualele dificultăți în procesul de instruire. Lectorii care au ținut cursuri și seminare au fost receptivi la solicitările lor, punând în discuție aspecte ce țin de studiul materiei pe care o predau la facultate.

Președintele Asociației, Marin CHIHAI, a mulțumit tuturor participanților pentru implicare  și le-a dorit success în alegerea pe care o vor face.

Este de menționat că Asociația Studenților în Drept, în parteneriat cu Facultatea de Drept a USM, oferă anual liceenilor posibilitatea să trăiască experiența unui student la drept. Rezultatele aceastei inițiative sunt remarcabile – o mare parte din participanții la acest eveniment se regăsesc printre studenții înmatriculați ulterior, o parte devenind în acest sens și membri ai Asociației Studenților în Drept.

pliant 2018

IMG_0307

IMG_0311

IMG_0324

IMG_0422

 

Asociația Studenților în Drept