La 30-31 octombrie 2020, în cadrul Facultății de Științe Economice a USM, a fost organizată conferința științifică internațională jubiliară cu genericul „Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naționale și mondiale”, ediția a XV-a. Deviza evenimentului – ”Port ie cu mândrie” – a fost aleasă în scopul promovării valorilor culturale ale patrimoniului național, în condiții de pandemie.

Participanții la conferință au fost salutați de dna Otilia Dandara, dr. hab., prof. univ., prorector pentru activitatea didactică a USM, dna Galina Ulian, dr. hab., prof. univ., decanul Facultății de Științe Economice, dl Luigi Savoia, coordonatorul proiectului „Moldova în progres” și dl Victor Ciobanu, specialist în domeniul turismului din cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii.

În cadrul ședinței în plen au fost abordate subiecte importante, de actualitate, și anume:

  1. Limitations of the neoclassical economics in addressing the problems of the Republic of Moldova. Lessons from the Covid 19 pandemic. Dorina Roșca, President Institut européen d’études du Développement Paris, France.
  2. Quality management in healthcare: concepts, principles and standards. Dalia Dreihler, Israel și Elena Robu, Free International University of Moldova.
  3. Innovative ecosystem of Israel’s universities as a vector of sustainable development. Milana Israeli, Israel, Olga Blagorazumnaia, Free International University of Moldova.
  4. Optimizarea sistemului de achiziții publice în Republica Moldova prin intermediul instrumentelor micro și macroeconomice. Galina Ulian, Andrei Mulic, Universitatea de Stat din Moldova.
  5. Armonizarea reglementărilor normative în contextul dezvoltării industriei turismului. Victor Ciobanu, Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova, Maria Hămuraru, Universitatea de Stat din Moldova.
  6. Importanța creativității în planificarea strategiei și în procesul de elaborare a unei publicități. Adriana Buzdugan, Universitatea de Stat din Moldova.
  7. Analiza potențialului de inovare în sistemul de securitate economică: abordare macroeconomică. Boris Corețchi, Universitatea de Stat din Moldova.

În secțiunile conferinței științifice s-au susținut numeroase lucrări ale autorilor din străinătate (România, Ucraina, Italia, Franța, Israel, Statele Unite ale Americii, Federația Rusă, Bulgaria, Belarus) și din instituțiile de învățământ și entitățile Republicii Moldova (Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova, Academia de Studii Economice a Moldovei, Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Cluster agroecoturistic ,,Armonia Nordului”, ACCA Cert in Business Valuations).

O realizare importantă o constituie semnarea unui acord de colaborare dintre Facultatea de Științe Economice și revista „Moldova în progres”, în scopul promovării potențialului didactico-științific din cadrul Facultății de Științe Economice a Universității de Stat din Moldova.