Se anunță susținerea tezei de doctor în drept, în cadrul Seminarului Științific de profil FUNDAMENTELE TEORETICE ALE CALIFICĂRII JURIDICE

Postat 14/05/2018 in categoria Anunturi

Pretendent Sîli Ira

Conducător ştiinţific Aramă Elena, doctor habilitat în drept, profesor universitar

Consiliul ştiinţific specializat Profilul 551 Teoria generală a dreptului

Specialitatea 551.01 Teoria generală a dreptului

Data 31.05.2018

Ora 14.00

Adresa Universitatea de Stat din Moldova , bl. 4, aud. 222, str. Mateevici A. 60 , mun. Chișinău, MD -2009.