COMUNICAT DE PRESĂ

Postat 25/05/2018 in categoria Noutati

25 mai 2018

                 În data de 22 mai 2018, a avut loc întâlnirea Rectorului Universității de Stat din Moldova,  Dl Gheorghe Ciocanu, doctor habilitat, profesor universitar cu corpul profesoral și reprezentanții comunității studențești a Facultății Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative (FRIȘPA), la care a fost abordată problema transferului sediului facultății în campusul central. Drept temei al acestei inițiative au servit provocările cu care se confruntă la etapa actuală întreg sistemul universitar din Republica Moldova, doleanțele unor cadre didactice și studenți de la FRIȘPA care susțin că amplasarea în campusul central va spori vizibilitatea facultății și a numeroaselor activități realizate în cadrul ei. Mai mult, la inițiativa decanului și administrației facultății, acum doi ani, s-a făcut o încercare de a trece în campusul central pentru a crea condiții favorabile studenților masteranzi, care își fac studiile după programul de muncă.

Problema pusă în discuție are și un raționament economic, deoarece un eventual transfer ar optimizarea cheltuielile pentru întreținerea infrastructurii universitare și redirecționarea lor către asigurarea și creșterea performanței procesului de studii, precum și consolidarea și sporirea bugetelor alocate pentru stimularea finanțării proiectelor de cercetare a studenților și profesorilor. În condițiile social-economice dificile optimizarea cheltuielilor este un instrument eficient care vine să asigure realizarea obiectivelor strategice ale Universității de Stat din Moldova privind menținerea, dezvoltarea şi consolidarea standardelor de calitate a ofertei educaţionale, dezvoltarea, modernizarea şi utilizarea eficientă a infrastructurii universitare etc.

În data de 24 și 25 mai 2018 au avut loc ședințe ale grupului de lucru, la care au participat: rectorul, prorectorii, decanii celor 12 facultăți, șefii subdiviziunilor universitare, șefii departamentelor FRIȘPA, reprezentanții centrelor de cercetare și școlii doctorale, cadre didactice.

S-a decis crearea unui grup operativ de lucru, care va identifica variantele optimale de soluționare a problemei abordate.

În urma discuțiilor, administrația USM a menționat că Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative este parte integrantă a comunității academice a universității. Studenții și cadrele științifico – didactice contribuie la crearea performanței mediului universitar; absolvenții promovează imaginea Universității de Stat din Moldova, prin demonstrarea competențelor profesionale și implicației civice. În scopul consolidării potențialului USM, comunitatea academică va întreprinde în continuare acțiuni pentru îmbunătățirea condițiilor de studii și asigurarea calității în formarea profesională.