La împlinirea a 10 ani de activitate, Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) își propune să susțină tinerii care promovează valorile democratice, sunt civic activi și au obținut rezultate excepționale la studii. În acest context CRJM anunță lansarea concursului pentru Bursa de merit CRJM, ediția 2020-2021.

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE BURSEI:

Bursa este menită să susțină tinerii/ele talentați/ate și activi/e civic din Republica Moldova, care doresc să exceleze și să-și dezvolte în continuare abilitățile profesionale și angajamentul civic în comunitatea lor.

Bursa este oferită în cadrul proiectului „Suport instituțional pentru dezvoltarea organizației” implementat de Centrul de Resurse Juridice din Moldova și finanțat de Suedia.

VALOAREA BURSEI:

Bursa CRJM are valoarea de 1 500 lei lunar, plătită timp de 12 luni, începând cu ianuarie 2021. Pe lângă componenta financiară, bursa include și participarea la o serie de instruiri și evenimente destinate formării profesionale în domeniul dreptului, organizate de CRJM și desfășurarea stagiului de practică în cadrul CRJM pentru o perioadă de 30 de zile.

CINE POATE PARTICIPA?

Bursa de merit CRJM este destinată studenților/telor ciclului I (anul de studii: II,III,IV) și II de studii (licență și masterat), care îndeplinesc criteriile enumerate în anunț: https://bit.ly/3eUzxjv

ÎNSCRIEREA ȘI SELECȚIA:

Candidaţii/tele vor fi evaluaţi/te în două etape: prima etapă – în baza dosarului, iar candidaţii/tele aprobați/te la prima etapă vor fi invitaţi/te la interviu.

Dosarul complet urmează a fi transmis prin intermediul poștei electronice până la 11 decembrie 2020 la adresa application@crjm.org.

Mai multe detalii sunt disponibile la: https://bit.ly/3eUzxjv