Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională ,,Integrare prin Cercetare şi Inovare”

Postat 31/05/2018 in categoria Announcements

Institutul de Cercetare şi Inovare al Universităţii de Stat din Moldova, Facultățile USM în colaborare cu Școlile Doctorale organizează în data de 8-9 noiembrie 2018 Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională ,,Integrare prin Cercetare şi Inovare”.

Participanţi eligibili: doctoranzi şi cadre didactice din cadrul USM, cât şi de la alte universităţi din ţară şi de peste hotare.

Conferinţa ştiinţifică se va desfăşura în următoarele secţiuni după cum urmează:

  • Ştiinţe ale naturii şi exacte: Biologie şi Pedologie; Chimie şi Tehnologie Chimică; Fizică şi Inginerie; Matematică și Matematică; Școala doctorală de matematică și ştiinţa informaţiei; Școala doctorală de științe fizice şi inginereşti; Școala doctorală de științe chimice; Școala doctorală de științe biologice și geonomice.
  • Ştiinţe umanistice: Istorie și Filozofie; Limbi şi Literaturi Străine; Litere; Școala doctorală de istorie, arheologie și filosofie; Școala doctorală de studii lingvistice și literare; Şcoala doctorală studii de lingvistică romano-germanică și literatură universală și comparată.
  • Ştiinţe juridice şi economice: Drept penal; Drept internaţional şi European; Drept privat; Drept public; Drept procedural; Ştiinţe Economice; Școala doctorală de științe economice; Școala doctorală de ştiinţe juridice.
  • Ştiinţe sociale: Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării; Sociologie şi Asistenţă Socială; Ştiinţe ale Educaţiei; Psihologie; Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative; Școala doctorală de științe sociale; Școala doctorală de psihologie și științe ale educației.

Programul de lucru al conferinţei:

  1. Joi, 8 noiembrie 2018, 900-1100. Deschiderea oficială în ateliere, lucrări plenare în secţiuni/ateliere.
  2. Joi, 8 noiembrie 2018, 1130-1700, desfăşurarea lucrărilor în ateliere conform programului (comunicări orale).
  3. Vineri, 9 noiembrie 2018, 900-1700, desfăşurarea lucrărilor în ateliere conform programului.

Totalizarea activităţii. (comunicări orale/postere).

Aspecte organizatorice:

  1. Moderatorii atelierelor vor coordona pregătirea şi desfăşurarea lucrărilor conferinţei.
  2. Rezumatele comunicărilor, întocmite conform cerinţelor, vor fi recepţionate de către grupul de lucru în Secţia Protecţia şi Valorificarea Elaborărilor Ştiinţifice, ICI, bir. 24, bl.2 Anexă (tel. 067560415).
  3. Termenul limită de depunere a rezumatelor – 2 iulie 2018.

Fiecare participant poate fi autor în cel mult o lucrare.

Rezumatele pot fi prezentate în următoarele limbi: română, engleză, franceză sau rusă.

Taxa de participare este în mărime de 100 lei.

Institutul de Cercetare şi Inovare va asigura recepţionarea materialelor, editarea programului de lucru şi a materialelor conferinţei.