Prezentarea tezei de doctor în științe politice cu titlul: Strategii de discreditare a reputației liderilor politici în relații internaționale contemporane/Strategies to discredit the reputation of political leaders in contemporary international relations/Стратегии по дискредитации репутации политических лидеров в современных международных отношениях..” a dlui Jason Jay Smart

Postat 4/06/2018 in categoria Anunturi

Pe data de 07 iunie 2018, ora 14:00, în sala 316, Blocul VI al USM (str. N. Testimițeanu, 6) va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil 562.01 – Teoria și metodologia relațiilor internaționale și a diplomației

în cadrul căreia

dl Jason Jay SMART

 va prezenta spre examinare teza de doctor în științe politice cu titlul:

Strategii de discreditare a reputației liderilor politici în relații internaționale contemporane/Strategies to discredit the reputation of political leaders in contemporary international relations/Стратегии по дискредитации репутации политических лидеров в современных международных отношениях.

Conducător științific – dna Valentina TEOSA, profesor universitar, doctor habilitat în științe politice