Lansarea oficială la USM a Oficiului de Educație pentru Drone în cadrul proiectului Erasmus+ „Educație pentru Drone – eDrone”

Postat 4/06/2018 in categoria Noutati
Luni, 4 iunie 2018, la Universitatea de Stat din Moldova (USM) a avut loc deschiderea primului în Republica Moldova laborator intitulat „Oficiul de Educație pentru Drone – Office for Education for Drones” (OED), echipat cu echipament modern de studiu pentru pilotarea dronelor și de cercetare cu aplicarea UAV. Acesta este un domeniu încă neexplorat nu doar în Republica Moldova, dar și în celelalte state partenere antrenate în proiect: Armenia, Belorusia și Georgia. Proiectul Erasmus+ eDrone 574090-EPP-1-2016-1-ITEPPKA2-CBHE-JP este cofinanțat de Comisia Europeana prin Programul Erasmus+ KA2 Capacity Building începând cu 15 octombrie 2016 pe o perioada de 3 ani. Coordonatorul UE al proiectului este profesorul Pasquale Daponte (Unisannio, Italia), iar proiectul eDrone este o nouă realizare în baza Acordului de colaborare între USM si Unisannio și reprezintă o continuare de succes a cooperarii internaționale prin implementarea în perioada 2013-2016 a unui alt proiect european Tempus “Technological Transfer Network” (TecTNet).

Consortiului proiectului eDrone este format din 17 parteneri. Universitatea de Stat din Moldova este coordonatorul national al proiectului regional Erasmus+ eDrone. Până în prezent au fost studiate mai multe aspecte practice ce țin de implementarea proiectului eDrone, așa ca legislația Uniunii Europene (UE) în domeniul dronelor și elaborarea legislațiilor naționale în baza conceptului modern de U-Space, au fost purtate și discuții referitor la conținutul cursurilor care vor fi susținute la USM de către partenerii din UE și a stagiilor de practică care se vor desfășura la universitățile partenere din UE, precum și dotarea tehnica a laboratorului la standardele europene și în conformitate cu conținutul cursurilor.
Utilizarea dronelor de către profesioniști vor deschide noi scenarii care necesită cunoștințe practice și teoretice, care sunt dincolo de dirijarea simplă și mentenanța dronelor: (i) caracteristicile mecanice ale dronelor, (ii) echipamente de detectare, (iii) prelucrarea și utilizarea informațiilor dobândite, și (iv) legislația națională și internațională care reglementează utilizarea acestora.
Proiectul are ca scop crearea unei infrastructuri inovatoare bazate pe tehnologii ale
informației și comunicațiilor ce utilizează tehnologii și metodologii îmbunătățite care să permită tuturor țărilor partenere să creeze o rețea pentru schimbul de conținut educațional și baze de date pentru profesioniști privind dronele. O astfel de infrastructură va fi utilizată pentru a sprijini Oficiul de Educație pentru Drone (OED) în transferul de cunoștințe și tehnologii pentru profesioniști. Partenerii Europeni implicați în proiect vor transfera know-how-ul și expertiza deținută pentru realizarea obiectivelor proiectului eDrone prin formarea viitorilor profesori din
cadrul Oficiul de Educație pentru Drone (OED) și prin sprijinirea teoretică și practică a acestora în această primă ediție a cursurilor de formare continuă de educație prin drone.
Programul de recalificare profesională la specialitatea Educație pentru Drone este menit să asigure aprofundarea, extinderea cunoștințelor şi capacităților acumulate în domeniul dronelor și al aplicării acestora în diverse ramuri ale economiei naționale; formarea competențelor de aplicare a cunoștințelor în practică, de determinare a priorităților, de rezolvare în diferite contexte şi circumstanțe a problemelor specifice domeniului educației pentru drone; dezvoltarea capacităților legate de tehnologia, mentenanța, pilotarea dronelor, precum și studierea necesității aplicării dronelor în diverse domenii; studierea cadrului legal de utilizare a dronelor; realizarea practică a studierii aspectelor tehnologice, legale și aplicative ale dronelor pentru diferiți utilizatori; dezvoltarea abilităților de lucru în colectiv, în echipe, formarea deprinderilor de studiu de sine stătător şi de autoevaluare a rezultatelor obținute, de utilizare a experienței într-un mediu de muncă interactiv, a capacităților de a lua decizii optimale (realizabile) şi de a răspunde problematicii sociale, științifice și etice în procesul de activitate științifică și practică.
Obiectivul general al programului de recalificare profesională îl constituie, prin urmare, formarea teoretică și aplicativă într-un domeniu profesional modern ce i-ar permite dezvoltarea competențelor necesare unui specialist din domeniul de inginerie, în special legat de pilotarea, mentenanța și utilizarea dronelor în diverse ramuri ale economiei; realizarea cercetărilor aplicative în domeniul tehnologiei, aplicării și reglementării dronelor; cunoașterea tehnologiei dronelor, inclusiv arhitectura, avionica dronelor, utilizarea echipamentelor pentru măsurători și monitorizare; aplicarea tehnicilor de transmitere și prelucrare a datelor recepționate de drone, inclusiv cartografierea; cunoașterea reglementărilor juridice cu privire la activitățile legate de drone; identificarea noilor domenii de aplicare civilă a dronelor în Republica Moldova etc.
Universitatea de Stat din Moldova posedă baza materială şi didactică modernă necesară pregătirii specialiștilor în domeniul dat în cadrul implementării proiectului Erasmus+ „Educație pentru Drone”. La Universitatea de Stat din Moldova, cu suportul proiectului „eDrone„ este lansat Oficiul de Educație pentru Drone, dotat cu echipamentul necesar pentru desfășurarea cursurilor și lecțiilor practice. Perfecționarea specialiștilor în domeniul educație pentru Drone este realizată de experți de înaltă calificare în domeniul relevant din statele UE, participante în proiectul „eDrone” – Italia, România, Polonia și Franța.
Pagina web oficiala a proiectului eDrone:  www.edrone.unisannio.it

image_67204097
image_16887809

image_16894465
image_67199489
image_67237633
image_16864257
image_67187457