Prezentarea tezei de doctor în drept cu titlul: „Activitatea de aplicare a dreptului de către autorităţile publice: aprecierea eficienţei şi a principalelor direcţii de perfecţionare.” a dnei Elena Manțuc

Postat 11/06/2018 in categoria Anunturi

e data de 20 iunie 2018, ora 14.00, în sala 222, Blocul IV al USM (str. A Mateevici, 60) va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil 551.01 Teoria generală a dreptului

în cadrul căreia

dna Elena MANȚUC

 va prezenta spre examinare teza de doctor în drept cu titlul:

Activitatea de aplicare a dreptului de către autorităţile publice: aprecierea eficienţei şi a principalelor direcţii de perfecţionare.

Conducător ştiinţific – dl Andrei NEGRU, conferențiar universitar, doctor habilitat în drept.