Conferinta stiintifica internationala „Un veac de singuratate: realitate si fictiune”

Postat 12/06/2018 in categoria Noutati

Pe data de 8 iunie 2018 departamentul de Literatură Universală și Comparată al Facultății de Limbi și Literaturi Străine a organizat conferința științifică internațională ”Un veac de conflagrații: realitate și ficțiune”, ajunsă, în acest an, la cea de-a VII-a ediție. La acest eveniment științific și cultural au participat peste 50 de persoane, profesori și conferențiari universitari, oameni de știință și scriitori din Moldova și de peste hotarele ei.

Comunitatea academică din țară a fost reprezentată de dna Elena Prus, profesor universitar, doctor habilitat, Prorector pentru Cercetare Științifică și Studii Doctorale, ULIM, dl Ion Plămădeală, doctor habilitat, șeful sectorului de Teorie și metodologie literară a Institutului de Filologie al AȘM, dna Maria Șleahtițchi, doctor, conferențiar universitar, secretar științific al secției Științe Umanistice și Arte a AȘM, dna Elena Ungureanu, doctor habilitat, Institutul de Filologie al AȘM și Institutul de dezvoltare a Societății Informaționale ș.a. De peste hotare au răspuns invitației de a participa la conferință dl Gheorghe Clitan, profesor universitar, doctor habilitat, director al departamentului de Filosofie și Științe ale Comunicării, Universitatea de Vest din Timișoara, dl Gheorghe Manolache, profesor universitar, doctor, Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, dl Vasile Spiridon, profesor universitar, doctor, Universitatea ”Vasile Alecsandri” de la Bacău, precum și alte personalități de la diverse instituții de învățământ și de cercetare din România, din Spania (Universitatea din Granada), din Franța (Universitatea Paris II, Pantheon Assas), din Belgia (Universitatea liberă din Bruxelles), din Marea Britanie (Preston Academy of English), din Belarus (Universitatea de Stat din Belarus) ș.a.

Conferința științifică internațională și-a propus drept scop să se includă în discuțiile despre ce s-a întâmplat, cum s-a schimbat realitatea socială, ideologică și culturală pe parcursul a o sută de ani după terminarea Primului Război Mondial în 1918, urmărind să proiecteze o revizitare detașată, cu spirit critic și creativ, cu judecăți de valoare, neangajate politic, a secolului care, datorită ambivalenței de evenimente și de fenomene istorice, sociale, politice și culturale, oscilând între limite, de la dictatură, totalitarism și exterminare în masă până la toleranță, pluralitate, multiculturalitate și dialog, deseori este apreciat ca secol al extremelor. În cadrul lucrărilor conferinței s-a cercetat în ce mod evenimentele importante din acest veac de extreme și de explozie a tehnologiilor s-au reflectat în literatură sau au avut vreun impact asupra literaturii şi a doctrinelor ideologice şi filosofice ale secolelor XX și începutul secolului XXI, pornind de la premisa că în literatură își găsesc expresia cea mai profundă și mai complexă toate schimbările și problemele vieții sociale dar și spirituale ale omului. În același timp, s-a urmărit și partea cealaltă a procesului: a avut literatura vreun rol în modelarea fizionomiei sociale şi politice a acestui veac, în schimbarea paradigmelor de înţelegere a lumii; care au fost influenţele literaturii asupra gândirii, asupra schimbării mentalităţilor? Dată fiind complexitatea problemelor aduse în discuție, s-a realizat o perspectiva interdisciplinară în abordarea temei: au fost prezentate cercetări literare, dar şi din domeniul istoriei, sociologiei, filosofiei, ştiinţelor politice, culturologiei etc.

În cadrul conferinței a fost prezentat volumul cu materialele conferinței de anul trecut ”Literatura migrației: deschideri și bariere” (redactor-coordonator Emilia Taraburca, Chișinău, CEP USM, 311 p., ISBN 978-9975-71-964-3), lucrare care reproduce întreg traseul evenimentului, începând cu Cuvintele de salut din cadrul ședinței festive de deschidere a conferinței, și care unește articole de o înaltă valoare științifică.

DSC_5101

DSC_5089

DSC_5062

DSC_5138

DSC_5136