PROGRAMUL DE RECALIFICARE PROFESIONALA IN DOMENIUL DRONELOR A DEMARAT LA USM

Postat 12/06/2018 in categoria Noutati

Programul de recalificare profesională la specialitatea Educație pentru Drone este conceput în baza proiectului Erasmus+Educație pentru Drone – eDrone” 574090-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP, implementat de un consorțiu constituit din 17 instituții din opt țări.

Scopul Proiectului eDrone este de a defini un mediu de învățare pentru a oferi mai multe oportunități în ce privește accesarea noilor competențe legate de utilizarea tehnologiilor moderne legate de drone în activitățile profesionale. Aceste noi competențe se referă, în special, la utilizarea soluțiilor avansate din domeniul TIC pentru utilizarea dronelor și a datelor obținute cu ajutorul acestora. Utilizarea dronelor de către profesioniști vor deschide noi scenarii care necesită cunoștințe practice și teoretice, care sunt dincolo de conducerea simplă și mentenanța dronelor: (i) caracteristicile mecanice ale dronelor, (ii) echipamente de detectare, (iii) prelucrarea și utilizarea informațiilor dobândite, și (iv) legislația națională și internațională care reglementează utilizarea acestora.Crearea infrastructurii inovatoare bazate pe TIC ce utilizează tehnologii și metodologii îmbunătățite care să permită tuturor țărilor partenere să creeze o rețea pentru schimbul de conținut educațional și baze de date pentru profesioniști în domeniul utilizării dronelor este un alt obiectiv al proiectului. O astfel de infrastructură va fi utilizată pentru a sprijini Oficiul de Educație pentru Drone (OED) de la USM în transferul de cunoștințe și tehnologii. Partenerii Europeni implicați în proiect transferă know-how-ul și expertiza deținută pentru realizarea obiectivelor proiectului eDrone și instruirea viitorilor profesori din cadrul Oficiul de Educație pentru Drone (OED), precum și asigură sprijinirea teoretică și practică a acestora la prima ediție a cursurilor de recalificare profesională în domeniul dronelor de la USM în perioada 04 iunie – 15 iulie 2018.

Programul de recalificare profesională la specialitatea Educație pentru Drone este menit să asigure:

 • aprofundarea, extinderea cunoștințelor şi capacităților acumulate în domeniul dronelor și al aplicării acestora în diverse ramuri ale economiei naționale;
 • formarea competențelor de aplicare a cunoștințelor în practică, de determinare a priorităților, de rezolvare în diferite contexte şi circumstanțe a problemelor specifice domeniului educației pentru drone;
 • dezvoltarea capacităților legate de tehnologia, mentenanța, pilotarea dronelor, precum și studierea necesității aplicării dronelor în diverse domenii; studierea cadrului legal de utilizare a dronelor;
 • studierea practică a aspectelor tehnologice, legale și aplicative ale dronelor pentru diferiți utilizatori;
 • dezvoltarea abilităților de lucru în colectiv, în echipe, formarea deprinderilor de studiu de sine stătător şi de autoevaluare a rezultatelor obținute, de utilizare a experienței într-un mediu de muncă interactiv, a capacităților de a lua decizii optimale (realizabile) şi de a răspunde problematicii sociale, științifice și etice în procesul de activitate științifică și practică etc.

Acest program de recalificare profesională vizează formarea unor profesioniști specializați în domeniul general de studii 071 Inginerie și activități inginerești, domeniul de formare profesională 0710 Inginerie și management, Specialitatea 0710.1 Inginerie și management pe ramuri.Obiectivul general al programului de recalificare profesională îl constituie formarea teoretică și aplicativă în domeniul profesional ce i-ar permite formarea competențelor necesare unui specialist în inginerie, în special legat de pilotarea, mentenanța și reglementarea dronelor. Programul presupune formarea următoarelor competențe specifice la specialitatea 0710.1 Inginerie şi management pe ramuri:

 • cunoașterea cadrului legislativ, al obligațiilor funcționale ale specialiștilor din domeniul educației pentru drone;
 • cunoașterea tehnologiei dronelor, inclusiv arhitectura, avionica dronelor, utilizarea echipamentelor pentru măsurători și monitorizare, mentenanța dronelor;
 • aplicarea tehnicilor de transmitere și prelucrare a datelor recepționate de drone;
 • cunoașterea reglementărilor juridice cu privire la activitățile legate de drone;
 • cunoașterea aplicațiilor dronelor în diverse ramuri ale economiei;
 • identificarea noilor domenii de aplicare civilă a dronelor;
 • prestarea calitativă a serviciilor de Educație pentru drone;
 • utilizarea soft-urilor specializate pentru studierea tehnologiei, mentenanței, arhitecturii și pilotării dronelor;
 • utilizarea tehnologiilor moderne pentru formarea în domeniul dronelor;
 • utilizarea echipamentului specializat din Oficiul de Educație pentru Drone și Laboratorul de robotică (birou 429, blocul de studii 4 al USM);
 • autoevaluarea activități din perspectiva funcțiilor de serviciu ocupat în domeniul profesional;
 • aplicarea cunoștințelor teoretice în efectuarea activităților aplicative;
 • realizarea cercetărilor aplicative în domeniul tehnologiei, aplicării și reglementării dronelor.

Coordonator național al proiectului este Universitatea de Stat din Moldova. USM posedă o baza materială şi didactică necesară pregătirii specialiștilor în domeniul dat în cadrul implementării începând cu anul 2017 a proiectului Erasmus+ „Educație pentru Drone”. La Universitatea de Stat din Moldova, cu suportul proiectului „eDrone„ a fost recent creat Oficiul de Educație pentru Drone, dotat cu echipamentul modern necesar pentru desfășurarea cursurilor și a lecțiilor practice realizate în perioada 4 iunie – 15 iulie 2018 de specialiști de înaltă calificare din statele UE, partenere în proiectul „eDrone” – Italia, România, Franța și Polonia. La instituțiile din UE va fi apoi realizat în perioada septembrie – octombrie 2018 stagiul de practică al participanților la cursurile de recalificare profesională în domeniul dronelor.

Pagina web oficiala a proiectului eDrone: http://www.edrone.unisannio.it/

 

 

E_DRO