Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în Etică (IDEA) Conferința 2018 “Popoarele marginalizate, drepturile omului și dezvoltare în etică”

Postat 13/06/2018 in categoria News

Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în Etică (IDEA) Conferința 2018

“Popoarele marginalizate, drepturile omului și dezvoltare în etică”

  Luna trecută, Universitatea de Stat din Moldova și Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în Etică (IDEA) au reunit oameni de știință din Moldova și din străinătate, practicieni din domeniul dezvoltării, reprezentanții guvernării, și reprezentanți ai grupurilor societății civile locale și regionale, organizații neguvernamentale în conferința, care a durat două zile cu tematica “Popoarele marginalizate, drepturile omului și dezvoltare în etică”. Conferința a inclus 37 de prezentatori, 129 de participanți din 9 țări diferite, și a avut loc în engleză, română și rusă, cu traducere simultană. Organizatorii au fost încântați de amploarea expertizei și experiență expusă în cadrul conferinței, și de participare activă a unor reprezentanți care însăși fac parte din grupurile marginalizate datorită patrimoniului lor etnocultural, dizabilități, identitate sexuală, orientarea sexuală, religia și altor factori. Atât reprezentanții guvernului moldovean, cât și membrii activi ai societății civile – precum și câteva grupuri din Transnistria – s-au alăturat celor două zile de discuții robuste, inclusiv atelierul de lucru de jumătate de zi la Etica Aplicată pentru Factorii de Decizie și Societate Civilă, care s-a desfășurat în a doua jumătate a celei de-a doua zile. De asemenea, activi la conferință ca participanți, vorbitori, și moderatori au fost reprezentanții ai comunității internaționale, inclusiv din partea Consiliului Europei, a Fundației Est-Europene, a Serviciului de dezvoltare Liechtenstein (LED), a Fundației Soros, a Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare, a Ambasadei SUA, a Biroului ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR) și ONU Femei. Atât actualii, cât și foștii coordonatori, rezidenți ai ONU, au participat în mod activ, au sosit în RM din cont propriu, precum și Reprezentantul ONU pentru Minorități și Popoare Indigene de la OHCHR, Geneva. Combinația dintre participanții la conferința internațională de nivel înalt a comunității internaționale, societatea civilă și reprezentanții guvernării din Republica Moldova, profesorii și absolvenții din Republica Moldova și din strainătate, împreună au contribuit la o discuție multilaterală, care beneficiază de o varietate de perspective.

__________________________________________________

International Development Ethics Association 2018 Conference  “Marginalized Peoples, Human Rights, and Development Ethics” 

17-18 May, 2018, Chişinău, Moldova

Last month, the Moldova State University and the International Development Ethics Association (IDEA) brought together research scientists from Moldova and abroad, development practitioners, government policy makers, and representatives from local and regional civil society groups and non-governmental organizations in a two-day conference on “Marginalized Peoples, Human Rights, and Development Ethics”.  The conference included 37 presenters, 129 participants from 9 different countries, and was conducted in English, Romanian, and Russian, with simultaneous translation.

Organizers were delighted by the breadth of expertise and experience on display at the conference, and by the strong participation by individuals who themselves are part of marginalized groups due to their ethnocultural heritage, disability, gender identity, sexual orientation, religion, and other factors.  Both Moldovan government representatives and active members of civil society—including several groups from Transnistria—joined the two days of robust discussion, including the half-day workshop on Applied Ethics for Policy Makers and Civil Society, held on the second half of the second day.  Also active at the conference as participants, speakers, and moderators were representatives from the international community, including from the Council of Europe, the East Europe Foundation, the Liechtenstein Development Service (LED), the Soros Foundation, the Swiss Agency for Development and Cooperation, the US Embassy, the UN Office for Human Rights (OHCHR), and UN Women.  Both the current and former UN Resident Coordinators participated actively, with the latter flying here at her own expense, as did the UN Representative for Minorities and Indigenous Peoples at OHCHR in Geneva.

The combination of high-level participation from the international community, with civil society and government representatives from Moldova, and professors and graduate students from Moldova and abroad, contributed to a multi-faceted discussion benefiting from a variety of perspectives.

IMG-20180517-WA0005

20180518_160214

20180518_160403

20180518_160403

20180518_120053

IMG-20180513-WA0001

IMG-20180517-WA0009