Proiectul bilateral RO-MD „INFORM” – succese și noi perspective

Postat 13/06/2018 in categoria Noutati

La 13 iunie 2018 a avut loc Workshop-ul de finalizare a Proiectului bilateral RO-MD „INFORM”, la care au participat membrii echipelor de proiect de la USM și de la UAIC. La eveniment au fost puse în discuție subiecte legate de livrabilele Proiectului, printre care Prospectul „Cercetare și Inovare al USM”, „Ghidul cercetătorului” , participările la diverse manifestări științifice etc. De asemenea, au fost trecute în revistă și viitoarele perspectivele de colaborare în cadrul altor proiecte.

Proiectul bilateral RO-MD „Instrumente manageriale şi informaționale pentru stimularea cercetării în universități” (INFORM) a derulat în perioada 2016-2018, având ca și obiective implementarea cu succes a Strategiei privind resursele umane pentru cercetători (HRS4R); consolidarea statutului cercetătorului în universitățile partenere; realizarea unui management eficient al cercetării, inovării și transferului tehnologic; identificarea posibilităților comune de aplicabilitate a rezultatelor științifice ale cercetătorilor sau/și grupurilor de cercetare.
1

2

 

3

4

5

6