Prezentarea tezei de doctor în științe pedagogice cu titlul: „Evoluţia paradigmei învăţământului superior în context european” a dnei Lilia Parhomenco

Postat 14/06/2018 in categoria Announcements

Pe data de 25 iunie 2018, ora 11:00, în sala 28, blocul I al USM (str. M. Kogalniceanu, 65) va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil 533.01 Pedagogie universitară

în cadrul căreia

dna Lilia PARHOMENCO

 va prezenta spre examinare teza de doctor în științe pedagogice cu titlul:

 Evoluţia paradigmei învăţământului superior în context european

Conducător ştiinţific – dna Otilia DANDARA,  profesor universitar, doctor habilitat în pedagogie