Susținerea tezei de doctor în științe fizice “Studiul tranziției metal-dielectric în cristale organice cvasiunidimensionale”

Postat 25/06/2018 in categoria Anunturi

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe fizice „Studiul tranziției metal-dielectric în cristale organice cvasiunidimensionale”

 

Pretendentă: Andronic Silvia

Conducător ştiinţific: Casian Anatolie, profesor universitar, doctor habilitat în științe fizico-matematice

Consiliul ştiinţific specializat: D 30.131.03-02 din cadrul Universității de Stat din Moldova

Tema tezei: Studiul tranziției metal-dielectric în cristale organice cvasiunidimensionale

Specialitatea: 131.03 – Fizica statistică și cinetică

Data: 03 iulie 2018

Ora: 15:00

Local: Universitatea de Stat din Moldova, or. Chișinău, str. A. Mateevici 60, biroul 122, bl. IV.

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:  

 1. Silvia Andronic, Anatolie Casian, Viorel Dușciac, Peierls structural transition in Q1D crystals of TTF-TCNQ for different values of carrier concentration. Materials Today Proceedings, 2015, vol. 2, p. 3829-3835. (Revista este nouă și încă nu are IF).
 2. Silvia Andronic, Anatolie Casian, Phonons near Peierls structural transition in quasi-one-dimensional organic crystals of TTF-TCNQ. Advances in Materials Physics and Chemistry, 2016, vol. 6, p. 98-104, (IF-1.20).
 3. Silvia Andronic, Anatolie Casian, Metal-insulator transition of Peierls type in quasi-one-dimensional crystals of TTT2I3. Advances in Materials Physics and Chemistry, 2017, 7, nr. 5, p. 212-222, (IF-1.20).
 4. Silvia Andronic, Antolie Casian, Peierls structural transition in quasi-one-dimensional organic crystals. Moldavian Journal of the Physical Sciences, 2013, Vol. 12, Nr. 3-4, 192-198, categoria B.
 5. Silvia Andronic, Peierls transition in quasi-one-dimensional crystals of TTF-TCNQ type in a 2D approximation. Moldovian Journal of the Physical Sciences, 2014, Vol. 13, 3-4, p. 168-173, categoria B.
 6. Silvia Andronic, 3D modeling of the Peierls transition in TTF-TCNQ organic crystals. Moldavian Journal of the Physical Sciences, 2015, Vol. 14, Nr. 1-2, p. 96-101, categoria
 7. Anatolie Casian, Silvia Andronic, Viorel Dușciac, Influenţa tranziţiei de fază Peierls asupra spectrului fononilor în cristalul organic cvasiunidimensional TTF-TCNQ. Studia Universitatis Moldaviae, 2013, N 7 (67) p. 36-39, categoria B.
 8. Silvia Andronic, Anatolie Casian, Phonon dispersion above the Peierls structural transition in TTF-TCNQ organic crystals. Moldavian Journal of the Physical Sciences, 2016, vol. 15, N 1-2, p. 20-26, categoria B.
 9. Silvia Andronic, Anatolie Casian, Ionel Sanduleac, Prospect quasi-one-dimensional organic materials for thermoelectric applications. Studia Universitatis Moldaviae, 2016, p. 96-115, categoria B.

  Rezumatul tezei

 1. Problema științifică de cercetare.

Lucrarea dată este dedicată studiului tranziției metal-dielectric de tip Peierls în cristale organice cvasiunidimensionale (Q1D). Scopul principal urmărit în teză este de a modela tranzițiile structurale Peierls în cristalele organice Q1D de TTF-TCNQ, TTT(TCNQ)2 și TTT2I3, în scopul determinării unor parametri fizici din comparația valorilor teoretice ale temperaturii critice Peierls cu cele experimentale și de a determina spectrul renormat al fononilor acustici.

 1. Conţinutul de bază al tezei.

În teză este studiată tranziția metal-dielectric în cristale organice cvasiunidimensionale de tip n – TTF-TCNQ, TTT(TCNQ)2 și de tip p – TTT2I3, fiind aplicat un model fizic mai complet al cristalului, tridimensional. Au fost deduse ecuațiile de dispersie pentru spectrul renormat al fononilor și expresiile analitice pentru operatorul de polarizare în modelul fizic 2D și 3D al cristalelor organice Q1D menționate anterior. Pentru deducerea ecuației de dispersie a fononilor a fost aplicată metoda funcțiilor Green dependente de temperatură și metoda diagramelor Feynman. Din seria exactă a teoriei perturbațiilor pentru funcția Green fononică au fost sumate diagramele care conțin 0, 1, 2… ∞ lațuri închise de două funcții Green electronice, care aduc contribuția cea mai importantă. În cadrul modelului fizic al cristalului au fost luate în considerație două mecanisme importante de interacțiune electron-fononică. Primul mecanism este de tipul potențialului de deformație, iar cel de-al doilea este de tipul polaronului. De asemenea, a fost analizat comportamentul tranziției structurale Peierls, când concentrația purtătorilor de sarcină variază.

 1. Rezultatele științifice principale înaintate spre susținere:
 2. A fost explicată tranziția structurală Peierls în cristalele de TTF-TCNQ, TTT(TCNQ)2 și TTT2I3, fiind aplicat un model fizic al cristalului mai complet, care ține cont de două mecanisme de interacțiune electron-fononică, de tipul polaronului și de tipul potențialului de deformație.
 3. Au fost deduse expresiile analitice pentru ecuația de dispersie și pentru operatorul de polarizare în aproximația fazelor aleatorii prin metodele diagramelor Feynman și a funcțiilor Green în aproximațiile 1D, 2D și 3D.
 4. Au fost efectuate modelări numerice ale spectrului renormat al fononilor în aproximațiile 1D, 2D și 3D a cristalului.
 5. A fost determinată temperatura critică Peierls pentru cristalele menționate anterior.