În memoriam cu adâncă durere şi tristeţe ne luăm rămas bun de la Victor Volcinschi, un împătimit al Dreptului

Postat 25/06/2018 in categoria Anunturi

v.v 001

În memoriam

Cu adâncă durere şitristeţe

ne luăm rămas bun de la

Victor Volcinschi,

un împătimit al Dreptului

 

Cel care a luat calea nepământeană făcea parte din inima, din sufletul nostru. Nu putem găsi cuvinte potrivite, prin care am putea reda profunda durere provocată de moartea subită a distinsului profesor Victor Volcinschi, personalitate de primă mărime în domeniul Dreptului.

Facultatea de Drept a USM îi rămâne îndatorată pentru prodigioasa-i activitate didactică şiştiinţifică, pentru eforturile depuse de Domnia sa întru  a promova valorile unei societăţi democrate. Totodată, îi rămânem recunoscători pentru tot ce a lăsat în urmă. Vom face tot posibilul pentru a-i continua traseul vieţii, pe care a trăit-o cu atâta demnitate.

***

Născut la 22 aprilie 1933 în comuna Bădragii Vechi, plasa Edineţ, judeţul Hotin.

 • În august 1959 a fost admis la  Facultatea de Drept a Universităţii de Stat din Moldova.
 • În 1967 a fost angajat ca lector asistent la catedra Drept Civil a Facultății de Drept a USM.
 • Între anii 1970 și 1973 face studii de doctorat la catedra Drept Civil a Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat „M.V. Lomonosov” din Moscova.
 • Din 1973 și până  în 2018 activează la Facultatea de Drept a USM – întâi în calitate de lector, apoi de lector superior; devine conferenţiar, profesor universitar. A fost şef de catedră, decan al Facultăţii de Drept şi prim-adjunct al ministrului ÎnvăţământuluişiŞtiinţei.
 • Specialist în drept privat roman, drept civil, în dreptul proprietăţii intelectuale. A  participat  la peste  30 de  conferinţeştiinţificenaţionaleşiinternaţionale. Autor şi coautor a peste 90 de publicaţiiştiinţifice, printre care:
 • Comentariu la Codul civil din 1964;
 • Comentariu la Codul civil din 2002;
 • Dreptul privat roman (în scheme şi manual);
 • Drept civil. Drepturile reale şi teoria generală a obligaţiilor;
 • Drept fiscal (manual);
 • Drepturile reale asupra lucrurilor altuia (monografie) etc.
 • Activitatea didactică şiştiinţifică a domnului profesor Victor Volcinschi a fost reușit completată cu o bogată experienţă practică: a ghidat zeci de doctoranzi; a fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii, membru al Consiliului Ştiinţific Consultativ al Curţii Supreme de Justiţie; vicepreşedinte al Uniunii Juriştilor, preşedinte al Arbitrajului de pe lângă Agenţia de Stat pentru ProtecţiaProprietăţii Intelectuale (AGEPI); preşedinte al Consiliului Metodic de Control al Centrului Republican de Reciclare a Lucrătorilor Justiţiei; expert în Comisia de Experţi a CNAA; membru al grupului internaţional de lucru asupra elaborării Codului civil – model pentru ţările CSI (oraşul Leiden, Olanda); membru al grupului de lucru asupra elaborării şi definitivării Proiectului Codului civil al Republicii Moldova; arbitru al Arbitrajului Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţşi Industrie a Republicii Moldova; Preşedinte al Seminarului de Profil „Drept  privat”  al  Facultăţii de Drept a USM; Expert  la Comisia Europeană contra Rasismului şiIntoleranţei în Europa.
 • Activitatea Domniei sale de slujitor al dreptului a fost apreciată de autorităţi prin cele mai înalte distincţii de stat:
 • Medalia ,,Veteran al muncii”, Decretul Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 2 februarie 1984;
 • Medalia ,,Meritul civic”, Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 15 -V din 17 octombrie 2009, Brevetul nr. 1889;
 • „Ordinul Republicii”, Decretul Preşedintelui Republicii Moldova din 2009;
 • Titlul onorific „Om emerit”, Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr.569 din 03 aprilie 2013.

Chibzuinţaştiinţifică, corectitudinea, ţinuta morală impecabilă  au  conturat  portretul de dascăl  şi de cercetător consacrat al celui care a fost  Victor Volcinschi.

Colectivul Facultății de Drept a Univeresității de Stat din Moldova a suportat o pierdere  ireparabilă, a plecat de la noi un Om cu majusculă, cel ales dintre aleși.

Condoleanțe tuturor celor îndurerați!

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

***

Pe data de 26 iunie 2018, ora 17.00, corpul neînsufleţit al răposatului  Victor Volcinschi  va fi adus în Biserica  ,,Întâmpinarea Domnului”  de pe str. Bănulescu Bodoni, 2. Îndureraţiiîşi pot lua rămas bun.

 

***

La 27 iunie 2018, ora 8.00 se va începe slujba de prohodire a adormitului

Victor Volcinschi.

La ora 9.00, în faţa Bisericii ,,Întâmpinarea Domnului” va avea loc parastasul civil.

Răposatul Victor Volcinschi va fi înmormântat în cimitirul ,,Sfântul Lazăr’’.