GHEORGHE CIOCANU, RECTOR EMERIT AL USM: UNELE OPINII PE MARGINEA CULTIVĂRII VALORII

Postat 29/06/2018 in categoria News

P1060303_2 (1)În cadrul ședinței Senatului din 26 iunie 2018 a avut loc ceremonia de înmânare a distincţiei Rector Emerit al Universității de Stat din Moldova” acordată dlui rector, profesor universitar Gheorghe CIOCANU.

Solemnitatea s-a desfășurat drept urmare a deciziei din 30.01.2018, prin care Senatul USM a conferit acest titlu onorific profesorului universitar, dr. hab. Gheorghe Ciocanu pentru activitatea prodigioasă și meritele incontestabile, menționate în LAUDATIO prezentat la ședința respectivă.

În discursul său emoţionant, dl rector Gheorghe Ciocanu, exprimând sentimente de gratitudine forului care a decis conferirea înaltei distincţii şi considerând-o cea mai importantă în viața sa, a remarcat următoarele:„Sunt onorat și profund recunoscător pentru acest titlu și consider că este o apreciere doar pentru munca mea pe care am depus-o pe parcursul acestor 10 ani ca rector, a 7 ani ca decan al Facultății de Matematică și Informatică și a 5 ani ca șef de catedră”.

Referindu-se la unele aspecte, fenomene și probleme nu doar ale învăţământului, ci ale întregii societăţi, profesorul Gheorghe Ciocanu a evidențiat căi primordiale de soluţionare a acestora şi a exprimat convingerea că de calitatea pregătirii unui profesor pentru toate treptele învăţământului, inclusiv primar, gimnazial, liceal și cel universitar, depinde viitorul unei societăţi. În acest context, Domnia sa a îndemnat următoarele: „Inteligența, moralitatea, corectitudinea și dragostea față de neam se poate dezvolta numai prin educație, disciplină, curaj și voință. Nicidecum inteligență, ci lipsa simțului moral poate conduce la prăbușirea societății moldovenești. Și de aici, ca niciodată, trebuie să revenim la o analiză sistemică a educației naționale. Să începem cu educația pentru viață care ar include: educația morală, financiară, antreprenorială, digitală pentru a consolida dezvoltarea intelectuală a fiecărui elev. Plus grjia, atenția și respectul față de tradițiile și valorile acestui neam. Nu acțiuni izolate și populiste, ci o abordare sistemică pentru a identifica și redresa situația din sistemul preuniversitar. Și aici trebuie să recunoaștem că calitatea educației depinde de calitatea omului care stă în față. Noi avem tot felul de strategii copiate și “implementate” în orice domeniu. Ne lipsește o strategie: strategia de investiție în resursa umană a sistemului educațional. Profesia de cadru didactic nu mai este prestigioasă, nu cei mai buni vin în gimnaziu și liceu. De aici se pornește prăbușirea… Și dacă totul se va corela cu sărăcia noastră, factorul demografic și migrația, atunci prăbușirea va fi una accelerată, inclusiv și în sistemul universitar.

Sunt necesare acțiuni eficiente cu intervenții chirurgicale, dacă dorim să salvăm “pacientul valoros”- educația și cercetarea universitară.”

În finalul acestui discurs, dl rector Gheorghe Ciocanu a subliniat despre prerogativele viitorului, inclusiv bioinformatica, inteligența artificială, robotica și antreprenoriatul, acestea fiind direct dependente de progresele în domeniile matematicii, fizicii, chimiei și biologiei. ” Este necesară o nouă viziune în educația națională dacă dorim să mai cultivăm valoarea pe această palmă de pământ…”